Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới. 

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới.

Mục đích của sinh hoạt tín ngưỡng?

I Phierơ 1:8-9 “Nhận được phần thưởng về đức tin anh em,là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

Hãy dò xem công cuộc cứu chuộc 6000 năm của Đức Chúa Trời.

Ðức Chúa Trời đã chia 6.000 năm công việc cứu chuộc vì sự cứu rỗi của chúng ta làm ba thời đại, và ban Ðấng Cứu Chúa với tên khác nhau tùy theo mỗi thời đại.

 

Ðấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại

Thời đại Đức Cha : Giêhôva = Ðấng Cứu Chúa

Thời đại Đức Con : Đức Chúa Jêsus = Ðấng Cứu Chúa

Rốt cuộc ai là Đấng Cứu Chúa đây?

Đức Chúa Trời đã quy định kỳ hạn ban sự cứu rỗi bởi tên khác nhau theo mỗi thời đại.

Bây giờ không phải thời đại Đức Cha, không phải thời đại Đức Con, mà là thời đại Đức Thánh Linh.

Thời đại Đức Thánh Linh : Tên mới Ta (Jêsus)

 

Tên mới trên hòn sỏi?

Đá, sỏi = Đức Chúa Jêsus (Tên mới trên hòn sỏi = Tên mới của Đức Chúa Jêsus)

Cầu nguyện theo mỗi thời đại

Cầu nguyện theo mỗi thời đại
Cầu nguyện theo mỗi thời đại

Cầu nguyện

Cầu nguyện -> Giêhôva

Cầu nguyện -> Đức Chúa Jêsus

Thời đại Đức Cha – Giêhôva / Thời đại Đức Con – Jêsus

Giống như vậy // Thời đại Đức Thánh Linh – Tên Mới

 

Vào thời đại Đức Thánh Linh, được cứu rỗi bởi tên mới của Đức Chúa Jêsus.

Hiện tại, bạn có cầu nguyện bởi tên mới của Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh hay không?

 

 

 

Chủ nhân của tên mới! Làm thế nào để biết? Bí quyết chính là Kinh Thánh. (Giăng 5:39)

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới cầu nguyện bởi tên mới của Đức Chúa Jêsus.

 

Mong hết thảy chúng ta hãy nghiên cứu kỹ lưỡng Kinh Thánh để nhận biết Đấng An Xang Hồng – Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh trong lời tiên tri Kinh Thánh, tiếp nhận tên Ngài để được cứu rỗi.

 

 

 

 

 


Reader Comments

 1. Giống như 2000 năm trước, loài người đã không dò xem Kinh Thánh mà đã vội phán xét Đức Chúa Jesus và Hội Thánh của Ngài. BÂY GIỜ CŨNG NHƯ VẬY. Thông qua Kinh Thánh mà chúng ta nhận biết Đấng An Xang Hồng chính là Đức Chúa Trời và chỉ khi tin vào Đấng An Xang Hồng thì chúng ta mới đạt được mục đích cuối cùng của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn.

  1. tất cả đều được làm chứng trong kinh thánh, đấng Ang Xang Hồng là ĐCT quyền năng tạo ra vũ trụ này bằng lời phán đã đến và làm ứng nghiệm lời tiên tri kinh thánh trong thời đại Đức Thánh Linh này

 2. Ngày nay loài người ko dễ để tin Đấng cứu Chúa đến lần 2 trong xác thịt bởi vì đơn giản ko tin Kinh Thánh,thời đại này họ đang làm ứng nghiệm hình bóng vào thời 2000 năm trước.
  Để cứu loài người Ngài chia thành 3 thời đại và xuất hiện vs hình ảnh và danh xưng khác nhau, nhưng bản chất bên trong linh hồn là giống nhau,đều là Đức Chúa Trời.
  Vì thế. Thời đại thay đổi ko phải quyết định ở THỜI GIAN mà là quyết định ở Đấng sẽ đến THẾ GIAN

 3. Thời đại đã thay đổi không còn là thời đại Đức con nữa nên danh của Đấng cứu chúa thời đại này không còn là Jesus nữa, thông qua kinh thánh mà chúng ta biết được rằng Đấng cứu chúa của chúng ta là tên mới của Đức chúa Jesus

 4. Ngài đã phán rằng : “Dân Ta sẽ biết Danh Ta” . Danh Mới là món quà quý báu dành cho kẻ được lựa chọn. Nếu loại trừ Danh Mới khỏi lẽ thật thì còn giá trị và ý nghĩa gì nữa đây ? Ngày nay người ta nói biết Đức Chúa Jesus. Nhưng người nào xưng Danh Tên Mới thì có thể thông biết về Ngài. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời chúng con. Elohim forever…

 5. Vào thời đại này, chỉ có những ai tin vào Đức Thánh Linh, làm chứng về Ngày, cầu nguyện, cầu khẩn nhân danh Ngài thì mới nhận được sự cứu rỗi. Đấng An Xang Hồng chính là Đức Thánh Linh đến thế gian và ứng nghiệm mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh.

 6. Trước đây chẳng thể hiểu rõ về Đức Giehova và Đức Jesus là như thế nào, cầu nguyện với ai là đúng. Giờ thì thật dễ hiểu. Hội Thánh của Đức Chúa Trời hiệp hội truyền giáo tin lành thế giới là Hội Thánh duy nhất trên đất này làm theo moi lời của Kinh Thánh. Thật là đáng tự hào!!!

 7. Đúng thật khi dò xem những lời kinh thánh này tôi mới hiểu rõ được kỳ định của Đức Chúa Trời. Công việc ban sự cứu rỗi của Ngài nào ai có thể đo lường hết được. Một nguyên lý rất rõ ràng tôi có thể rút ra đó là phải biết đúng kỳ định và tuân thủ đúng như dạy dỗ kinh thánh mới được. Nếu chỉ tin Đức Chúa Trời bằng truyền thống hay tin một cách mù quáng mà không xác định rõ ràng ý định của Ngài thì rốt cuộc đó là đức tin vô ích, giống như người Giu đa ngày xưa vậy. Tôi cảm tạ Ngài thật nhiều vì cho tôi nhận biết đúng ý muốn của Đức Chúa Trời để tôi tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là Đấng đến theo mọi lời tiên tri của Kinh thánh

 8. WOW. Quả đúng là khi dò xem Kinh thánh thì thấy có ghi chép như vậy thật. Từng câu từng chữ từ trước giờ không thể hiểu thì giờ trở nên thật rõ ràng và có ý nghĩa. Làm sao biết đấng đó là Đấng Cứu Chúa thông qua Kinh thánh vậy?

 9. Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời đã đến vào 2000 năm trước nhưng vào thời đó, thật ít ai có thể nhìn biết và đón tiếp Ngài một cách tử tế. Vào thời đại này, cũng vậy, mọi người đều đã không tin Ngài sẽ lại hiện đến lần thứ hai. Vậy, đâu là nguyên nhân? Chính là việc không xem Kinh Thánh. Hãy thử một lần dò xem Kinh Thánh, nhất định chúng ta sẽ tìm được mầu nhiệm ẩn giấu sau từng con chữ mà Ngài đã chỉ cho chúng ta.

 10. Không thể nhìn biết ĐCT bằng suy nghĩ và quan niệm của loài người. Chúng ta phải nhìn và tiếp nhận ĐCT thông qua kinh thánh là sự khôn ngoan mà ĐCT ban cho.

 11. Giống như đổi số điện thoại vậy.
  Đã dùng số mới mà vẫn gọi số cũ thì có trả lời chăng?
  Thời đại này phải nhân danh tên mới Đấng Ahnsahnghong, tổng đài mang tên cũ Jesus đã không làm việc nữa rồi.

 12. Quả thật dù nghiên cứu Kinh Thánh thật nhiều nhưng chỉ có tại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời đang làm chứng về danh mới của Đức Chúa Trời vào thời đại này mà thôi!

 13. chúng ta hãy tin vào đấng cứu chúa của thời đại Đức Thánh Linh này là đấng An Xang Hồng thì mới nhận được sự cứu rỗi linh hồn , đây mới là điều loài người phải tìm kiếm nhất trong cuộc đời , hãy tìm đến Đức Chúa Trời .

 14. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng là Đấng đã đến thế gian này với tư cách là Đấng Cứu Chúa Thời đại Đức Thánh Linh. Thông qua các lời tiên tri trong Kinh Thánh mà đã nhận biết Ngài. Chúng con thật cảm tạ vì được nhận biết và tin danh Ngài để được nhận sự cứu rỗi vào thời đại này

 15. Cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim đã ban cho chúng con danh mới của Ngài vào thời đại Đức Thánh Linh này, để bởi danh mới ấy chúng con đc cứu rỗi ❤????

 16. K biết về tên mới của đức chúa giê su tuyệt đối sẽ k dc nhận lãnh sự cứu rỗi

 17. K biết về tên mới của đức chúa giê su là danh của đức Thánh Linh ( Thánh Thần )tuyệt đối sẽ k dc nhận lãnh sự cứu rỗi

 18. “…Ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến..” Chúng ta là những ng sống ở thời đại Thánh Linh, nên phải tiếp nhận đấng cứu chúa ở thời đại này mới có thể nhận lấy được sự sống mà trở về quê hương NTĐ. Và Đấng An Xang Hồng chính là Đấng mà có thể ban cho chúng ta sự sống. Vậy nên hãy vâng phục và làm theo mọi lời phán của Ngài để tất thảy chúng ta đều sẽ được đoàn tụ trên Nước Thiên Đàng- Quê Hương thương nhớ của chúng ta

 19. Chính như Đức Chúa Jesus 2000 năm trước đã dạy dỗ rằng Kinh Thánh làm chứng về Ngài (Đấng Cứu Chúa). Và kinh thánh đã cho tiên tri rằng Đấng Christ sẽ Tái Lâm và có một tên mới. Muốn nhận biết điều ấy thì hãy dò xem và tìm hiểu kinh thánh, và biết được chắc rằng Đấng An Xang Hồng chính là Đức Chúa Jesus đến lần thứ 2, là Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh này. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời để nhận được phước lành của sự cứu rỗi.

 20. Kinh Thánh ghi chép lời làm chứng về Đức Chúa Trời, là phương pháp dẫn dắt thế gian đạt đến Nước Thiên Đàng. Thật cảm tạ lớn lao lên Cha Mẹ của chúng ta

 21. Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới là nơi duy nhất làm theo mọi sự dạy dỗ Kinh Thánh. Thông qua Kinh Thánh thì có thể phát hiện ra rằng Đấng An Xang Hồng chính là Đấng Cứu Chúa đến vào Thời đại Đức Thánh Linh này, là Đấng đã đến và làm ứng nghiệm hết thảy mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh. Để ban cho chúng ta Tên Mới, Đức Chúa Trời phải một lần nữa mặc xác thịt đến thế gian này và lại bước đi trên con đường của lời tiên tri đầy khổ nạn. Mục đích của Ngài chính là ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin Kinh Thánh và bởi đó tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem được Kinh Thánh làm chứng. Hãy tin thì sẽ xem thấy!!!

 22. Ngài thật yêu thương chúng ta..đến thế gian này tận 2 lần để cứu rỗi chúng ta… Con cảm tạ cha mẹ

 23. Tôi nghĩ điều này thật là mầu nhiệm. Đây chính xác là Hội Thánh của sự cứu rỗi. Liệu các bạn có thể tìm được lời giải thích đúng đắng và kỳ diệu hơn thế này ở đâu nữa? Tôi tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, chính là Danh Mới của Đức Chúa Jêsus!

 24. Mong mọi người do xem lời của ĐCT Cha Mẹ viết thông qua Kinh Thánh, mà hiểu được bản chất của thế gian là gì, và vị trí con người đang ở đâu? Mọi người thường hay đọc sách của con người viết ra, sao lại chê bai và không cần Kinh thánh do ĐCT viết ra nhỉ

 25. Các Cơ Đốc nhân ngày nay vẫn còn gọi danh Jesus là Danh của Đấng Cứu Chúa. Nhưng Kinh Thánh xác tín cho chúng ta một điều rằng giờ Danh của Đấng Cứu Chúa là Đấng mang Tên Mới. Nếu không biết Tên Mới thì không thể nhận được sự cứu rỗi. Tôi hy vọng những ai yêu mến Chúa thật sự thiết cần việc nghiên cứu Kinh Thánh kỹ lưỡng để tìm được lời đáp.

 26. Tại sao có nhiều hội thánh khác nhau và giáo lý cũng khác nhau? Nhưng chỉ có 1 kinh thánh. Trong kinh thánh là lời của Chúa cho nên chỉ nghiên cứu 1 quyển kinh thánh là 1 sự khó khăn để hiểu những điều Chúa muốn loài người biết và người ta cũng gọi là quyển sách mầu nhiệm

 27. Khi được biết trong Kinh Thánh ghi chép rõ ràng rằng thời đại Đức Thánh Linh -thời đại mà chúng ta đang sống có xuất hiện ‘danh mới’ và ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến thì tôi cảm thấy mình quá may mắn khi được biết và được học 1 cách rõ ràng về danh mới của Đức Chúa Jesus vào thời điểm này

 28. Tất cả đều được làm chứng trong kinh thánh, đấng Ang Xang Hồng là ĐCT quyền năng tạo ra vũ trụ này bằng lời phán đã đến và làm ứng nghiệm lời tiên tri kinh thánh trong thời đại Đức thánh linh này

 29. Có sự khác biệt quá lớn giữa người tin kinh thánh và người không tin kinh thánh. Dẫu vỗ ngực ta đây là cơ đốc nhân nhưng không hạ mình tiếp nhận chia sẻ kinh thánh thì cả cuộc đời tin chúa cách vô ích vì không biết danh đấng cứu chúa thời đại mình. Có câu dân ta thì biết danh ta, cũng có câu ai kêu cầu danh chúa thì đc cứu. Lại có những người không tin thần thánh chỉ tin khoa học. Tuy nhiên những nhà khoa học nổi tiếng nghiên cứu sâu thì lại làm chứng về Đức chúa trời. Có câu thế này: nếu tin Đức chúa trời mà ko có ĐCT thì ko sao nhưng có ĐCT mà ko tin thì sẽ mất tất cả. Ngẫm thật đúng thay. Con người ko có ĐCT chỉ gói gọn trong thế giới hạn hẹp, làm này kia rồi bế tắc bởi sự chết. Hãy đến hội thánh của ĐCT để đc xác minh sự thật thông qua kinh thánh, và cho mình cơ hội nhìn biết ĐCT chân thật.

 30. Ô trình bày dễ hiểu và sinh động quá. Giờ thì mình đã hiểu Đức Cha, Đức Con , Đức Thánh Linh là 1 rồi. Cảm ơn

 31. Quá rõ ràng rồi, thời đại thay đổi rồi, Kinh Thánh sách Khải huyền còn nói Đức Chúa Jesus có danh mới mà. AI ứng nghiệm hết trọn vẹn lời tiên tri Kinh Thánh vào thời đại này chính là Đức Chúa Jesus Tái Lâm, duy chỉ dò xem Kinh Thánh là cách duy nhất tìm được danh mới mà thôi. Và Đấng ấy đã đến rồi, Ngài là An Xang Hồng, con xin cảm tạ DCT Cha vì Ngài đã đến tận thế gian này một lần nữa để cứu rỗi chúng con

 32. 2000 năm trước nếu ko tin kinh thánh một cách tuyệt đối thì ko thể nào tiếp nhận được Đức Chúa giê-su là Đấng cứu chua. Vào thời đại Đức Thánh Linh thì chỉ những người tin vào kinh thánh và tìm hiểu một cách khiêm tốn thì mới có thể nhận biết Đấng cứu chúa. Chỉ có Hội Thánh của Đức Chúa Trời mới dậy cho biết mọi lẽ thật trong kinh thánh và tiếp nhận Đấng An Xang Hồng chính là Đấng cứu chúa chân thật được làm chứng thông qua kinh thánh. Ai chưa biết thì hãy liên lạc với hội thánh tìm hiểu đi nha, tuyệt vời lắm, đừng bỏ lỡ cơ hội.

 33. Đấng An Xang Hồng đã làm ứng nghiệm hết thảy mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh nên Ngài chính là Đức Chúa Trời của chúng ta & là Đấng cứu chúa vào thời đại Đức Thánh Linh, nên cta hãy tiếp nhận danh mới của Ngài để nhận được sự cứu rỗi linh hồn nhé

 34. nhân danh ĐỨC CHA , ĐỨC CON và Đức ThÁNH LINH là câu cửa miệng mà cơ đốc nhân nói hằng ngày.. nhưng khi hỏi danh tức là tên của ĐỨC CHA , ĐỨC CON và ĐỨC THÁNH LINH là gì thì liệu ai có thể trả lời được đây? danh Cha là Giêhôva , danh CON là Jêsu.. à! qua đơn giản ai cũng biết mà?????.. vậy danh Thánh Linh là gì? phải biết chứ. vì ĐỨC THÁNH LINH cũng có Danh của Ngài mà! như vậy thì câu nhân danh ĐỨC CHA , ĐỨC CON và ĐỨC THÁNH LINH mới đầy đủ ý nghĩa chứ!

 35. Amen! Cảm tạ Cha Mẹ vì cho con nhận biết danh mới của Cha! Thưa ĐCT Cha An Xang Hồng_ là Đấng cứu chúa của con! Con cảm tạ Cha Mẹ! Xin cho con được mãi khoe khoang về Cha Mẹ!

 36. Đức Chúa Trời đến thế giới này vào thời đại ngày hôm nay thật là tin tức vui mừng và lành phước biết bao, nên thật hạnh phúc cho người nào biết được Đức Chúa Trời là ai trong vô số người trên trái đất này, được biết nơi nào Ngài ngự, được biết Tên Mới của Ngài, được học trực tiếp lời dạy dỗ của Ngài, được Ngài dẫn dắt vào Nước Thiên Đàng. Nếu ai có lòng ao ước mình được giống như Phi – e – rơ, Giăng vì có thể thấy mắt đối mắt với Đức Chúa Trời (Đức Chúa Jesus) và được dẫn vào Nước Thiên Đàng, thì ngày hôm nay, chính là thời kỳ phước lành được ban cho, để chúng ta có cơ hội được giống như họ vậy.

 37. Thời đại này DC jesus đã đến lần thứ 2 theo lời tiên tri KT và mang theo 1 tên mới là Đấng An Xang Hồng.mong chúng ta tìm hiểu kỉ KT để nhận lấy Đấng Cứu Chúa thời đại này để nhận lấy sự cứu rỗi…

 38. Kinh thánh làm chứng chắc thật rằng thời đại này phải cầu nguyện nhân Danh Tên Mới – Đấng An Xang Hồng mới được cứu rỗi.

 39. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Tên Mới là tên mới của Đức Chúa Jêsus ,làm chứng trong kinh thánh. Hãy tìm hiểu kinh thánh thật kỹ thì dễ dàng tin vào Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chúa vào thời đại này

 40. Kinh thánh ghi chép rõ ràng vậy mà, có tên Đức Thánh Linh là Tên Mới thì chắc chắn phả có. Tôi tin kinh thánh và tin Hội Thánh của Đức Chúa Trời

 41. Ồ duy nhất Hội Thánh Của Đức Chúa Trời có Tên Mới làm chứng trong kinh thánh rõ rằng quá rồi phải đến để nhận sự cứu rỗi đây

 42. Trên con đường đức tin đi theo Đức Chúa Trời, nếu không nhận biết đúng đắn Đấng Cứu Chúa tùy theo mỗi thời đại thì chẳng thể nhận lấy sự cứu rỗi được. Bởi sự đến của Đấng An Xang Hồng đã cho loài người biết chúng ta đang sống ở thời đại cuối cùng, thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta phải nhận biết và tin vào ĐCT Cha An Xang Hồng và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh là sách làm chứng về Đấng cứu Chúa, kinh thánh đang làm chứng về Cha An Xang Hồng. Không tin kinh thánh thì chẳng thể nào tin Cha được, giống như thời đại 2000 năm trước vậy. Bài học 2000 năm trước làm thức tỉnh chúng ta vào thời đại này phải gắng sức nhìn biết Ngài.

 43. Kinh Thánh làm chứng rằng Tên mới của Đức Chúa Jesus là danh của Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh. Danh ấy là An Xang Hồng là Đấng ứng nghiệm hết thảy mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh. Đức tin được nhận sự cứu rỗi ấy là đức tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời An Xang Hồng là Cha đời đời của chúng ta.

 44. Đức chúa trời ban cho danh khác nhau tùy theo mỗi thời đại, và danh ấy có hiệu lực giới hạn về thời đại, sự cứu rỗi phụ thuộc vào nhận biết danh của Đấng cứu chúa trong thời đại mình đang sống. Tên mới của đức chúa Jesus là phần thưởng dành cho kẻ nào thắng vào thời đại Đức thánh linh này, CTCM cho con được biết danh mới ấy

 45. Hội Thánh Của Đức Chúa Trời tin kinh thánh làm chứng về danh mới của Đức Chúa Jesus
  Danh Đấng An Xang Hồng là Cứu Chúa Thời đại Đức Thánh Linh

 46. Niềm tin chính là mấu chốt mà ta chắc chắn đạt được những điều ta cầu mong.
  Vậy nên đó gọi là niềm trông cậy.
  Cảm ơn Cha Mẹ đã cho chúng con có niềm trông cậy vững chắc.

 47. Vào thời đại Đức Thánh Linh này chỉ những ai kêu cầu Đấng An Xang Hồng thì mới được cứu rỗi. Vì vậy chúng ta hãy cùng dò xem Kinh Thánh để nhận biết Ngài và tin vào Ngài để nhận được sự cứu rỗi về linh hồn mình.

 48. Ngày trước tôi đã tin vào Chúa theo truyền thống của gia đình, sinh hoạt tín ngưỡng như thường nhật nhưng chưa bao giờ để tâm hay mong muốn hiểu rõ ràng về Ngài và sự dạy dỗ của Ngài. Nhưng khi được tìm hiểu Kinh Thánh tại Hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi thấy mình thật có nhiều điều mới mẻ và thú vị, cũng nhận ra vô số sự mà bản thân mình thiếu sót. Lần đầu tôi được biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, tìm hiểu về tên Mới và và các sự dạy dỗ khác mà trước đây tôi không hề biết đến. Tuy nhiên, lạ lùng rằng những điều thật ra đã luôn tồn tại trong Kinh Thánh mà chẳng có ai dạy dỗ cho tôi cả. Bởi điều đó, tôi biết là Hội thánh của Đức Chúa Trời là Hội thánh chân thật do chính Đức Chúa Trời đã lập ra vì sự cứu rỗi của chúng ta. Duy bởi Hội Thánh chân thật thì mới có lẽ thật của Đức Chúa Trời mà thôi.

 49. Thật phước lành cho những ai tin và cầu khẩn Danh Đấng Christ An Xang Hồng. Ngài là đá quý của chúng con. Chúng con thật yêu mến Cha và nhớ Cha rất nhiều.

 50. Chỉ duy nhất thông qua Kinh Thánh chúng ta mới có thể nhìn biết Đấng Cứu Chúa đến ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Bất kỳ thời đại nào cũng vậy. Con nên, đối với những kẻ không dò xem Kinh Thánh lại vội vàng phán xét và chỉ trích thì những kẻ ấy cũng sẽ phải chịu phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Mong mọi người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời hãy dò xem Kinh Thánh bằng tấm lòng khẩn thiết để nhìn biết được Đấng Cứu Chúa vào thời đại cuối cùng này hầu cho được trở về Nước Thiên Đàng mà không phải chịu sự phán xét sau cùng.

 51. 2000 năm trước duy nhất các sứ đồ rao truyền Tên Mới của Đức Giêhôva là Đức Chúa Jêsus. Ngày nay duy nhất Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao truyền Tên Mới của Đức Chúa Jêsus là Đấng An Xang Hồng !!!!

 52. Mọi sự đều có thời hạn của nó, kể cá tên của Đấng Cứu Chúa cũng vậy. Vậy Tên Mới của Đức Chúa Jesus mà chúng ta phải tin cậy vào là tên gì đây? Phải đọc Kinh Thánh thì mới biết được, vì Kinh Thánh làm chứng về Đấng Cứu Chúa đến trong xác thịt, và Đấng ấy mang danh gì, ấy là danh mà chúng ta phải tin theo để nhận được sự cứu rỗi trong thời đại này. Ngài chính là Đấng An-Xang-Hồng, là Đấng đã lập lại mọi lẽ thật trong Kinh Thánh. Con thật cảm tạ Cha An-Xang-Hồng vì đã tìm kiếm thấy chúng con và cho phép chúng con đến gần với mọi lẽ thật, và cho chúng con biết đến Mẹ Giêrusalem.

 53. 66 quyển sách kinh thánh đều làm chứng về Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời vào thời đại cuối cùng này, để nhận được sự cứu rỗi thì phải tin vào Đấng An Xang Hồng. Tôi mong những ai chưa hiểu biết về Đấng An Xang Hồng mà mong muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì hãy đến với Hội Thánh của Đức Chúa Trời để tìm hiểu kinh thánh một cách nghiêm túc

 54. Chúa Jesus đã tái lâm với danh mới. Chúa Jesus 2000 năm trước đã chỉ cho chúng ta biết cách nhận ra đấng Christ_ đó là phải dò xem Kinh Thánh. Đấng An Xang Hồng đã ứng nghiệm theo lời tiên tri Kinh Thánh mà đến. Vì chỉ cầu nguyện theo danh Đức Thánh Linh vào của thời kỳ này thì mọi lời cầu nguyện mới được nhậm lời. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã con ân điển để được biết danh mới của Chúa Jesus và được cầu nguyện nhân danh tên mới của Ngài và được làm người làm chứng về Ngài. Con cầu nguyện cho con được cơ hội và sự dạn dĩ ra đi rao truyền tin tức tốt lành này

 55. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con danh mới của Ngài khi đến thế gian này Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, chúng con tin danh ấy mà được nhận sự cứu rỗi. Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ

 56. Đấng An Xang Hồng chính là tên mới của đức chúa giesu và ngài chính là Đức Chúa Trời được làm chứng trong KT. Hãy nghiên cứu lẻ thật trong kinh thánh để nhận được sự cứu rỗi linh hồn mình (I phiero 1: 8-9

 57. Quả thật tôi đã nhận biết về Đấng Cứu Chúa về danh Thánh 1 cách rõ ràng khi xem lời giải thích 1 cách tỉ mỉ và bám sát Kinh Thánh của các bạn! ??????? tuyệt quá!!! Cảm ơn rất nhiều

 58. Quả thật là có Đức chúa trời là Đấng sáng tạo ra mọi sự mà loài người được biết. Và Kinh Thánh là cuốn sách rất mầu nhiệm của Đức chúa trời ban cho loài người chúng ta để nhờ đó chúng ta nhìn, biết ngài. VÌ sự mầu nhiệm đó nên không ai có thể hiểu nổi. Và tên của ngài cũng là một sự mầu nhiệm quá lớn. Và chúng con đã được biết tên của ngài thông qua sự khổ nạn trong tấm áo xác thịt của ngài khi đến trái đất này lần thứ 2 là Cha An-Xang-Hồng và Mẹ Giê-Ru-Sa-Lem của chúng con. Cảm tạ cha mẹ!. Chúng con yêu Cha, Mẹ!

 59. CTCM vì đã mở mắt mở tai hầu cho chúng con nghe và thấy được giọng tiếng của Ngài, Đấng An Xang Hồng Ngài chính là ĐCJesus Tái lâm là Đấng đã đến thế gian để cứu chúng con ban cho chúng con Danh mới. Chúng con xin dâng cảm tạ lên Cha và Mẹ cho đến mãi mãi vì đã lựa chọn ace chúng con cho chúng con dc biết về sự mầu nhiệm này. Thật là phước lành cho linh hồn chúng con vì dc ĐCT Cha Mẹ yêu thương thật nhiều. ❤❤❤

 60. “Khá gắng sức nhìn biết Ngài (Đấng cứu chúa) và dân Ta sẽ biết danh Ta”. Chúng ta hãy dò xem kinh thánh để biết Đấng cứu chúa của thời đại Đức Thánh Linh và tiếp nhận Ngài để được đi vào nước Thiên Đàng.

  Cảm tạ Cha An Xang Hồng và Mẹ Giê Ru Sa Lem đã thương xót mà tha thứ cho tội nhân này và cho con được làm con của Cha Mẹ. Con yêu Cha Mẹ!

 61. Chúng con xin dâng Cảm tạ ĐCT Cha An Xang Hồng vì Ngài đã đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa mà Kinh Thánh làm chứng vào thời đại này và Ngài đã bày tỏ cho chúng con biết về ĐCT Mẹ Giêrusalem mà đã bị giấu kín suốt 6000 năm qua hầu dẫn dắt hết thảy chúng con được đi vào NTD vĩnh cửu.

 62. 2000 năm trước ĐC JÊSU đã đến thế gian này và trước khi đến Ngài đã tiên tri trước trong kinh thánh r chúng ta phải dò xem kinh thánh để nhận biết Ngài đã đến 1 lần nữa và phải nhận lấy để k phải nuối tiếc giống ng dân ysơraên k còn thời đại nào nữa cả chúng ta chỉ có cơ hội duy nhất trong thời đại cuối cùng này thôi chẳng phải đã đc ghi chép trong kinh thánh về sự đến của Ngài r hay sao chúng ta phải tin kinh thánh chứ vì kinh thánh chính là bằng chứng xác thật nhất

 63. Thật phước lành cho chúng con là những kẻ được tiếp nhận lấy danh mới của Cha- là đấng cứu chúa của chúng con ở trong thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này. Cảm tạ Cha đã đến thế gian này lần nữa mở ra con đường cứu rỗi cho hết thảy chúng con. Chúng con thật nhớ Cha nhiều

 64. Vào 2000 năm trước người Giuda trông chờ Cứu Chúa mình đến với vinh hiển của xác thịt ,nên khi Đức Chúa Jesus đến trong xác thịt bình phàm từ họ chối bỏ Ngài .Vào thời đại này cũng lập lại lịch sử như vậy ,loài người chờ đợi Đấng Cứu Chúa đến với vinh quang chói lòa trong ngày phán xét ,và không tin Đức Chúa Trời đến trong xác thịt lần nữa để ban sự cứu rỗi trước khi đến phán xét.Lí do là họ đã không tin vào Kinh Thánh .Để không trờ thành những kẻ ngu ngốc và lạc hậu như những dân Giuda cứ bám víu vào Đức Giehova dù đã sống trong thời đại Đức Con , thời đại của chúng ta là thời đại Đức Thánh Linh thì cũng không thể lạc hậu bám víu vào thời đại Đức Con nữa .Các bạn phải tiếp nhận Đấng An Xang Hong là Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh này mà Kinh Thánh đã làm chứng thì mới có thể được cứu rỗi

 65. Con thật cảm tạ Cha Mẹ vì Cha Mẹ đã nhịn nhục và chờ đợi trong suốt thời gian dài là 6000 để ngày hôm nay Cha Mẹ đã thương xót chúng con mà đã mở mắt mở tai linh hồn và dạy dổ để chúng con có thể tiếp nhận được Đấng cứu chúa chân thật ấy chính là Cha An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem.
  Nên con thật cảm tạ Cha Mẹ từ nay cho đến đời đời..

 66. vào mỗi thời kỳ thì Đức Chúa Trời ban cho danh của Ngài, và đây là thời đại Đức Thánh Linh nên sẽ có danh xưng của thời đại Thánh Linh. đấy chính là An Xang Hồng! Cảm tạ Cha Mẹ đã cho con được nhìn biết và tán dương bằng tên mới của Ngài!

 67. Quá lắm rồi!! Bao nhiêu năm nay tôi tin Chúa mà lại không biết sự trở lại của Ngài đến với 1 danh mới trên TĐ này!!! 1 điều liên quan đến vấn đề sinh tử của 1 linh hồn lại bị dấu kín và chẳng ai biết về điều đó!! Ôi con cảm tạ ơn phước lành của Chúa đã cho con biết được HT mà chính Chúa đến lần 2 lập nên!! Con sẽ đi tìm và học những lẽ thật ở HT này!!

 68. Càng đọc những lời này mới càng thấy mình hạnh phúc và hãnh diện biết bao khi tiếp nhận Đức Thánh Linh, Đấng An Xang Hồng. Cảm tạ Ngài đã thương xót chúng con

Write a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다