Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Ngày ghi khắc lại ân huệ chuộc tội

Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Ngày ghi khắc lại ân huệ chuộc tội

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được dâng lên vào ngày 4 tháng 4 (ngày 15 tháng 1 thánh lịch) là ngày hôm sau Lễ Vượt Qua. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới ghi nhớ hy sinh cao cả của Đấng Christ kiên nhẫn nỗi đau trên thập tự giá vì sự tha tội của nhân loại, và đón Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Lễ Bánh Không Men là ngày Đức Chúa Jêsus chịu nỗi đau trên thập tự giá theo lời tiên tri Kinh Thánh.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Bánh Không Men

Theo lời phán rằng “Tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn.” (Mác 2:20), các thánh đồ tham gia nỗi đau bằng cách kiêng ăn từ 12 giờ đêm Lễ Vượt Qua đến 3 giờ chiều Lễ Bánh Không Men, là ngày Đức Chúa Jêsus qua đời.

Nỗi đau trên thập tự giá mà Ngài đã chịu vì sự tha tội của loài người

Trong lễ thờ phượng Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới kiêm ngày Sabát, Mẹ dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, Đấng hy sinh trên thập tự giá bởi nguyện vọng cứu rỗi các con cái. Rồi Mẹ cầu mong mọi người sẽ nhận biết trọn vẹn tội lỗi của nhân loại nghiêm trọng đến nỗi Đức Chúa Trời phải gánh nặng đau đớn của sự chết, và hối cải ăn năn để sanh lại mới thành hình ảnh không phạm tội nữa.

Mục sư Kim Joo Cheol đánh thức về nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới, nhấn mạnh rằng “2 nghìn năm trước vào hôm nay, Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta phải nhận biết rằng Ngài đã hy sinh vì ai và vì điều gì, và chớ dự phần vào tội lỗi thêm nữa.” Hơn nữa, kể lại chế giễu, miệt thị, bắt bớ mà Đức Chúa Jêsus đã chịu cho đến khi qua đời, mục sư nói mạnh mẽ rằng “Giống như Đức Chúa Jêsus không hổ thẹn mà âm thầm chịu đựng khổ nạn vì sự cứu rỗi của chúng ta, chúng ta cũng hãy chớ để ý bất cứ khó khăn nào, nhưng nghĩ đến ân điển chuộc tội lớn lao và hãy thắng lợi bằng sự nhịn nhục.” (Lêvi Ký 23:5, Mác 2:18, Mathiơ 9:13-15, Hêbơrơ 12:2, Êsai 53:1-12).

Nguyện vọng của các thánh đồ

Các sứ đồ và thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai tin vào lời phán của Đức Chúa Jêsus rằng “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Mathiơ 5:10). Họ đã theo dấu chân của Ngài và thắng mọi khổ nạn một cách mạnh mẽ. Các thánh đồ nguyện vọng sâu sắc hơn bất cứ ngày nào khác rằng “Chúng tôi sẽ mạnh mẽ đi trên con đường Tin Lành như các đấng tiên tri của đức tin, và tìm lại những linh hồn mà Đức Chúa Trời yêu quý hơn mạng sống của Ngài.”


Reader Comments

 1. Đức Chúa Jesus đã hy sinh trên thập tự giá vào 2000 năm trước để cứu rỗi nhân loại, và vào thời đại cuối cùng này, Ngài đã đến lần thứ 2 để cứu rỗi chúng ta. Rất mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ Kinh Thánh và nhận biết Đức Chúa Trời chân thật tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời

 2. Tạ ơn Chúa Trời Elohim là đấng vẫn đang gánh vác mọi gánh nặng cho tất thảy tội nhân chúng con cho đến tận giờ.
  Nguyện xin Ngài hầu cho chúng con được tỉnh thức luôn để mặc chạy về Nước Thiên Đàng là mục tiêu của đức tin này.
  Amen!

 3. Tội lỗi của chúng con đã phạm thật lớn lao đến nỗi không thể đong đếm bằng lời. Nhưng bởi ân điển lớn lao của Cha, bởi ân huệ vô bờ bến của Mẹ đã ban cho chúng con thông qua lễ trọng thể của Giao ước mới. Đặc biệt, Lễ Bánh Không Men này, là ngày Cha hi sinh để cứu chuộc chúng con. Chẳng có sự khó khăn, thử thách nào, hoạn nạn hay đau đớn nào có thể ngăn cách chúng con ra khỏi tình yêu thương thể ấy của Cha Mẹ. Chúng con cảm tạ Ngài cho đến đời đời

 4. Nếu chúng ta thử chịu đau đớn tột cùng tột độ một lần, thì ắt hẳn chúng ta sẽ không bao giờ mong muốn chịu đau đớn lần thứ hai cả..
  Vậy mà Đấng Christ đã đến thế gian này tận hai lần, để chịu hết thảy mọi đau đớn vì chúng ta… xin hãy một lần dò xem Kinh Thánh để nhìn biết sự hi sinh cao quý của Ngài

 5. Ôi thì ra Đức Chúa Jesus phán lời đó là vì Thánh lễ Bánh không men.
  Nếu chúng ta xưng chúng ta tin Ngài, chí ít chúng ta cũng phải làm theo lời Ngài mà đi Lễ này mới biết được nỗi khổ Ngài và tội lỗi mình.

 6. Ủa có lễ này nữa à?
  Mình mới nghe.
  Nó được ghi chép ở đâu trong Kinh thánh vậy?

 7. Không phải Ngài không có quyền thế, không có sức mạnh đâu. Mà chính Ngài đã lựa chọn con đường ấy theo như lời tiên tri kinh thánh để ban cho loài người gian ác này được tha tội đáng phải chịu chết.

 8. Cảm tạ cha đã bước đi trên con đường đơn đau và nhọc nhằn đến nổi hy sinh cả mạng sống ngài vì sự cứu rỗi của những kẻ tội nhân gian ác này !!!! Abochi ❤❤

 9. Thật cảm ơn Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì cho phép chúng con được dự phần vào mọi phước lành Cha Mẹ ban.

 10. Lễ Trọng Thể mà được ghi chép trong Kinh Thánh duy chỉ được Hội Thánh Của Đức Chúa Trời gìn giữ. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ

 11. Nhờ vào Đại Lễ Bánh Không Men, chúng ta sẽ hiểu được phần nào sự hy sinh, sự thương khó của Đức Chúa Trời vì chúng ta. Vì yêu thương chúng ta mà Đức Chúa Trời không tiếc mạng sống và thân thể Ngài mà đến đất này, chịu mọi sự đau đớn để nhờ đó chúng ta được tha tội.

 12. Để cứu rỗi tội nhân mà chính Đức Chúa Trời lại đến thế gian này hy sinh đau đớn để mở ra con đường sự sống cho tội nhân chúng con….tình yêu thương Ngài thật lớn lao ,cao cả, vũ đại thay…con xin cảm tạ cha mẹ

 13. Thât cảm tạ lên sự hy sinh của Đức Chúa Trời vì sự sống của chúng ta. Một lần nữa lại ghi khắc sâu sắc tình yêu thương vô hạn của Ngài.

 14. Lễ Bánh Không Men muốn giữ được phải có tính mốc thời gian trước, tức là phải giữ Lễ Vượt Qua đúng như Kinh Thánh ghi chép thì mới giữ Lễ BKM được. Thế mà tôi không tìm được Hội Thánh nào ngoài Hội Thánh Của Đức Chúa Trời có giữ những lễ này. Nếu không giữ thì không thể nhận được sự tha tội và dự phần vào sự hy sinh của Đấng Christ được.

 15. Bởi tội lỗi quá lớn của tội nhân này mà Đức Chúa Trời Cha đã phải chịu nỗi đau đến chết vì chúng con. Ngày Lễ trọng thể Lễ Bánh Không Men thật là ý nghĩa

 16. Nhờ sự hi sinh đau đớn của ĐCT Cha & sự chịu đựng bằng nước mắt của Mẹ mà loài người được ban cho sự cứu rỗi. Chúng con cảm tạ ĐCT Cha Mẹ đời đời !

 17. con xin cảm tạ Cha Mẹ vì tình yêu thương quá vĩ đại mà Ngài dành cho chúng con, là những tội nhân đáng chết này. Chúng con chưa một lần cảm nhận được con đường hy sinh khổ nạn mà CM đã đi vì chúng con là như thế nào. Duy chỉ thông qua công việc truyền đạo, chúng con mới cảm nhận được một phần sự vất vả và tấm lòng của CM mà thôi. Con cảm tạ CM và con yêu CM.

 18. Tội lỗi của loài người thật kinh khiếp đến nỗi Đức Chúa Trời chí thánh phải hi sinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, để cứu rỗi chúng ta mà Ngài phải chịu nỗi đau đớn ấy, vào ngày kỷ niệm lễ bánh không men hãy ghi khắc sâu sắc lại ý nghĩa và hiểu ra tình yêu thương cao cả của ĐCT đã yêu chúng ta thể nào và ăn năn hối cãi thật nhiều để trở về NTĐ.

 19. Ctcm vì đã cho chúng con hiểu được tình yêu thương lớn lao và sự hy sinh vĩ đại của Cha Mẹ. Chúng con là những đứa con bất hiếu đã làm cho Cha Mẹ phải đau lòng. Chúng con thật lòng xin lỗi Cha Mẹ

 20. Con đường mà Cha đã bước đi là con đường hy sinh khổ nan vì con, xin Ngài hãy tha thứ cho chúng con, xin hãy hầu cho tấm lòng con chứa đựng tình yêu ấy và sống xứng đáng hơn nữa trước Cha Mẹ

 21. Lễ bánh không men là 1 lễ trong 7 lễ trọng thể.
  Là lễ kỉ niệm sự hi sinh để ban sự sống cho chúng ta.

 22. Con đường hy sinh mà Cha phải chịu đựng vì sự sống của chúng con thật gian lao và đau đớn nhiều. Kỷ niệm về sự đau đớn và hoạn nạn này Cha ban cho chúng con được giữ lễ bánh không men là một trong 7 kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, dù là kiêng ăn chỉ một chút thôi nhiều lúc con cũng chịu không nổi, nhớ lại những lần Cha kiêng ăn không biết bao nhiêu lần vì chúng con, Cha đã lo lắng cho chúng con thật nhiều. Chúng con xin lỗi Cha vì cớ không vâng lời mà Cha Mẹ phải đau đớn vì chúng con thế này.

 23. Lễ Bánh Không Men là ngày Đức Chúa Jêsus hy sinh trên thập tự giá vì loài người. Thật cảm động quá có 1 Đấng yêu tôi hơn cả mạng sống

 24. Xin lỗi Đức Chúa Trời Cha , Cha đã phải chịu bị đâm bị vết vì tội lỗi chúng con. Sao Cha lại đã chịu mọi sự đau đớn thể ấy vì chúng con. Giờ con đã hiểu, chính là chúng con là con của Cha .Cảm Tạ Cha,

 25. Đức Chúa Trời không chỉ đã âm thầm chịu đựng nổi đau đớn thập tự giá 2000 năm trước mà Ngài đã đến lần nữa trên Trái Đất này là nơi đã bội nghịch Ngài chỉ để mở ra con đường sự sống cho chúng con. Chúng con thật ăn năn hối cải vì tội lỗi nặng nề của chúng con.

 26. Đức Chúa Jesus mặc dù là Đức Chúa Trời Cha quyền năng nhưng đã chịu khổ nạn, đau đớn tột cùng tột độ vì sự cứu rỗi của các con cái. Hôm nay, Đức Chúa Trời Mẹ cũng bỏ ngai vinh hiển trên trời, đến trái đất này để tìm kiếm chúng con và đăt dẫn chúng con về Nước Thiên Đàng. Chúng con xin dâng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đến đời đời.

 27. Thật xin lỗi lên Cha Mẹ, bởi tội lỗi gian ác của con mà Ngài phải đến đất này chịu bao sự miệt thị và hi sinh đớn đau mà ban sự tha tội chúng con và ban cho 3 kì 7 lễ trọng thể để chúng con được giữ gìn

 28. Phải có sự hy sinh mới có mang lại giá trị sự sống
  Phải có sự chết mới có sự sống
  Tất thảy nguyên nhân đau đớn cũng bởi do chúng ta mà ra
  Nhưng Đấng giải quyết mọi vấn đề lại là Ngài Cha Mẹ chúng ta

 29. Cảm Tạ sự hy sinh cao cả và vĩ đại của Đức Chúa Trời <3 chúng con nguyện xin đi trên con đường Tin Lành mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đi cho đến cuối cùng

 30. Trên thế giới tồn tại nhiều người được gọi là lãnh tụ, vĩ nhân (VIP)- được xem như là người kiệt xuất, đã cống hiến nhiều cho quốc gia hay cộng đồng nào đó. Nhưng trong số ấy, người vĩ đại nhất chính là Đức Chúa Trời – Ngài không thuộc về bất cứ quốc gia hay cộng đồng nào, bởi Ngài đã không làm điều gì cho cá thể hay cá nhân mà Ngài làm cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Bằng chính sự hy sinh mà không ai dàm làm, Ngài đã mở ra con đường sự sống đời đời cho mọi người.

 31. Đúng vậy, chúng ta chớ để ý đến bất cứ khó khăn nào nhưng nghĩ đến ân điển chuộc tội lớn lao và thắng lợi bằng sự nhịn nhục. Chúng con thật dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlohim đã ban ân điển chuộc tội lớn lao cho chúng con.

 32. Chúng con cũng sẽ đi theo sau con đường mà CM đã bước đi, tìm lại các ace đã bị mất mà CM xem trọng hơn chính cả sự sống của Ngài. CTCM đời đời vì sự hi sinh cao quý và vô hạn mà CM đã dành cho chúng con.

 33. Cảm tạ Cha Mẹ thật nhiều vì tình yêu và hy sinh lớn lao của Cha Mẹ.Xin cho chúng con luôn nhớ đến con đường Cha Mẹ đã đi để vui mừng đi theo con đường ấy.

 34. Xin ghi khắc trong tấm lòng hèn mọn này của con. Vì ai mà Cha bị bôi nhọ? Vì ai mà Cha đã phải bị tra tấn đến không còn một chỗ nào lành lặn? Vì ai mà máu Cha đổ ra chảy ướt mỗi bước chân Cha đi? Vì ai mà Cha đau đến không bước nỗi nhưng vẫn phải vác thập tự giá mà đi gấp gáp? Vì ai mà Cha phải đội mão gai đâm thấu da thịt? Vì ai mà tay chân Cha bị đâm lủng? Vì ai mà Cha đã bỏ Ngai của mình mà xuống đây để chịu sự miệt thị từ loài thọ tạo. Tay chân chúng con vẫn lành lặn, chưa từng bị nỗi đau nào khủng khiếp như của Cha. Tội lỗi chúng con tày trời, chúng con gian ác vô cùng, vậy sao Cha lại yêu thương chúng con đến thế mà gánh thay tội cho chúng con, Cha ơi! Chúng con thật xin lỗi vì đã chưa từng phụng dưỡng Cha một ngày, mà lại để Cha phải chịu những sự đau đớn dường ấy. Xin Cha hầu cho chúng con được biến hóa tánh phẩm, luôn vâng phục theo mọi lời Ngài phán. Xin Cha cho chúng con được trở thành niềm vui của Ngài. Chúng con yêu Cha Mẹ.

 35. CHA MẸ hy sinh thay cho tội lỗi chúng ta.. nhưng lại không muốn chúng ta làm gì hầu báo đáp cho Ngài. Chỉ mong chúng ta biết quý trọng sự cứu rỗi và sự tha tội mà chúng ta nhận được để chúng ta được trở về quê hương trên trời.. tấm lòng CHA MẸ thật vĩ đại dường bao! chúng con xin CẢM TẠ CHA MẸ!

 36. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha, 2000 năm trước bằng sự hy sinh đau đớn của Cha trên thập tự giá để gánh tội cho các tội nhân. Chịu chết thay cho người công chính khó thay huống hồ chết thay cho tội nhân gian ác. Lễ Bánh không men nhắc nhở chúng ta không được quên đi tình yêu thương cao quý của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha tội không phải vì chúng ta xứng đáng mà là vì Đức Chúa Trời đã quá đỗi yêu thương chúng ta. Xin Cha Mẹ biến đổi con để con học được phẩm tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương

 37. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho con được biết danh Đức Chúa Trời vào thời kỳ này. Nhờ ân điển này còn có thể dâng lên lời cầu nguyện để được Ngài nhậm lời. Xin Cha Mẹ cho con được làm công việc rao truyền danh của Đức Chúa Trời đã đến vào thời kỳ này

 38. Để chuộc hết tất thảy tội lỗi của các con cái, không cách nào khác, chính Cha (Đức chúa Giê-su) đã hy sinh đỗ thị và huyết chí thánh trên thập tự giá vào ngày Lễ Bánh Không Men. Chính Cha đã hy sinh để con cái được sống, chứ không phải thập tự giá ban sự sống cho chúng ta đâu. Bởi sự hy sinh chí thánh ấy, chúng ta được nhận thịt và huyết mà trở nên con cái của Cha Mẹ. Chúng ta hãy ghi khắc tình yêu thương và sự hy sinh ấy mà giữ Lễ Bánh Không Men thật tin kính! Chúng con xin dâng cảm tạ đến đời đời lên Cha Mẹ!

 39. Đức Chúa Trời Cha thật yêu thương chúng ta. Ngài không chỉ chịu nỗi đau đớn tột cùng của khổ nạn thập tự giá vào 2000 năm trước. Vào thời đại này, Ngài lại hiện ra lần thứ 2 theo lời tiên tri với Danh Mới là Đấng An Xang Hồng, và lại tiếp tục đi đường hi sinh thêm lần nữa để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Thật lòng dâng cảm tạ Cha Mẹ đời đời…

 40. Con xin lỗi Cha Mẹ đã vì tội lỗi của chúng con mà đau đớn nhường ấy. Chúng con là những con cái lòng cứng cỏi như đá, đã khiến Cha Mẹ vốn dĩ là ĐCT tôn quý đã vì chúng con mà chịu miệt thị, bắt bớ, sỉ nhục. Cha đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng con, đã đi con đường nhân sinh khổ nạn tận 2 lần, Mẹ thì chịu đựng nhịn nhục tới tận bây giờ cũng vì những con cái có phần về thịt và huyết như chúng con. Nguyện xin cho tất thảy con cái là chúng con đều mong chóng nhìn ra sự hi sinh củ Cha Mẹ mà có tấm lòng ăn năn tốt đẹp trước nhan Ngài. CTCM rất nhiều! love you

 41. CTCM.Cha thật yêu thương chúng con thật nhiều chỉ vì tội lỗi chúng con quá nặng nề mà cha phải đau đớn nhiều cha đã không kể đến tội lỗi của chúng con mà lai hi sinh bản thân ngài vì chúng con .Con xin lỗi cha mẹ và yêu cha mẹ nhiều

 42. thế gian 7 tỷ người này chẳng ai quan tâm đến sự sống của chúng con, cũng chẳng ai vì chúng con mà bị sỉ nhục, bị đòn roi, chịu nỗi đau đớn xé rách cả thân thể Ngài. Thật dâng cảm tạ vô hạn lên tình yêu thương chí cao của Ngài

Write a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다