Lễ Vượt Qua là điều kiện nhất thiết để nhận lấy quyền công dân Nước Thiên Đàng

Lễ Vượt Qua là điều kiện nhất thiết để nhận lấy quyền công dân Nước Thiên Đàng

Lễ Vượt Qua là ngày giải phóng khỏi tội lỗi. Vì Ngài đã sắm sẵn cho con đường được gọi là Lễ Vượt Qua, thế nên ngày nay chúng ta mới có thể khôi phục được quốc tịch Nước Thiên Đàng.

Lễ Vượt Qua là gì?

Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất để các tội nhân phần linh hồn được nhận sự tha. Theo bộ luật hình sự của Hàn Quốc, khi người mang quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc phạm tội thì người ấy sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật qui định kể từ ngày phạm tội, đôi khi cũng có trường hợp bị tước đoạt quyền lợi và tư cách công dân. Xét về mặt linh hồn thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đã gây ra tội không thể được tha thứ trên Nước Thiên Đàng và bị đuổi xuống trái đất này. Chúng ta đã bị tước đoạt mọi quyền lợi và tư cách của người dân Nước Thiên Đàng và đánh mất quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Tuy nhiên, Đấng Christ đã đích thân đến trái đất này để tha thứ tất thảy tội ác và lỗi lầm của chúng ta bằng cách xẻ thịt và đổ huyết của Ngài cho chúng ta. Thông qua Lễ Vượt Qua, Đấng Christ đã sắm sẵn con đường giải phóng khỏi tội lỗi cho những tội nhân không tránh khỏi cái chết, thế nên ngày nay chúng ta mới hồi phục được quốc tịch Nước Thiên Đàng.

“Huyết Ta vì các ngươi mà đổ ra”

Luca 22:15-20 “Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong… Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho… Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Đức Chúa Trời lập ra Lễ Vượt Qua và phán rằng “Lễ Vượt Qua này là vì các ngươi.” Trong sách Tin Lành khác giải thích rằng “huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mathiơ 26:26-28). Tức là nhờ giữ Lễ Vượt Qua mà được tha tội lỗi đã phạm ở trên trời, đồng thời được nhận quyền công dân trên trời.

Quyền công dân trên trời

Đức Chúa Trời đang làm tỉnh thức chúng ta rằng chỉ người nào có quyền công dân trên trời thì mới có thể được biến hoá ra giống như thân thể vinh hiển của Đấng Christ và được đi vào Nước Thiên Đàng (Philíp 3:17-21). Điều quí báu hơn bất kỳ quyền công dân nào trên thế gian này chính là quyền công dân Nước Thiên Đàng. Trong khi sống ở đời này, chỉ mỗi việc có quyền cư trú ở một quốc gia đặc biệt nào đó đã khiến tất thảy loài người xung quanh phải ghen tị, huống chi chúng ta luôn có quyền công dân Nước Thiên Đàng có quyền thế lớn như thế này, thì chẳng đáng vinh hiển cho chúng ta sao?

Vậy, ai sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng? Điều kiện rất là đơn giản. Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh đang phân biệt người có quyền công dân Nước Thiên Đàng và người không có quyền công dân Nước Thiên Đàng bằng phương pháp rất đơn giản.

Phải nghe lời Đức Chúa Trời thì mới nhận được quyền công dân trên trời

Giăng 8:45-47 “… Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cho dù Đức Chúa Trời phán hãy giữ Lễ Vượt Qua, mà lại giữ lễ Nôen, thì có thể lý giải rằng ý đồ của họ là không nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng những người như vậy là những người không thuộc về Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải trở thành các con cái luôn giữ Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời phán dặn. Có như vậy chúng ta mới được nhận quyền công dân và quốc tịch Nước Thiên Đàng.


Reader Comments

 1. Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất để về Nước Thiên Đàng nên nó thật quan trọng thay.

  1. Nếu là người có quyền công dân nước Mỹ thôi đã khiến người khác thèm muốn và ganh tị huống chi chúng ta nhận được quyền công dân NTD là vương quốc tối cao thì thật đáng tự hào, miễn làm theo ý muốn của DCT thì nhất định sẽ được trở về NTD, thật dâng vinh hiển và cảm tạ CM

 2. Muốn quay trở về Nước Thiên Đàng , muốn là công dân trên trời chỉ duy nhất giử Lễ Vượt Qua mà thôi

 3. Thật may mắn vì bản thân tôi được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng bởi việc giữ Lễ Vượt Qua

 4. ôi! nhờ Lễ Vượt Qua mà con có thể khôi phục lại quốc tịch nước thiên đàng
  Con thật dâng lên vô vàn cảm tạ!!!

 5. Nếu là người có quyền công dân nước Mỹ thôi đã khiến người khác thèm muốn và ganh tị huống chi chúng ta nhận được quyền công dân NTD là vương quốc tối cao thì thật đáng tự hào, miễn làm theo ý muốn của DCT thì nhất định sẽ được trở về NTD, thật dâng vinh hiển và cảm tạ CM

 6. Trên thế giới này, rất nhiều người ước ao có quốc tịch Mỹ và họ làm mọi cách để có được điều đó. Nhưng quyền công dân trên Nước Thiên Đàng còn quý giá hơn quyền công dân nước Mỹ gấp hàng tỷ lần. Muốn có quyền công dân Nước Thiên Đàng thì xin hãy làm theo mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất trên thế giới này làm theo tất thảy mọi lời dạy dỗ trong Kinh Thánh

 7. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, là Đấng nhân từ đã hy sinh tất thảy vì sự sống của chúng ta, Ngài đã đến đất này và xẻ thịt đổ huyết chí thánh để con cái Ngài được trở thành công dân trên trời, có đủ tư cách bước vào Nước Thiên Đàng… CTCM thật nhiều…

 8. Giống như nguyên lý trên thế gian này nếu là công dân của quốc gia của nào đó, bạn có thể được dễ dàng thông qua cánh cửa của sân bay, cửa khẩu, và được tự do cư trú ở nước đó, miễn là giữ đúng luật pháp của nước đó. Cũng như vậy, để được trở về Nước Thiên Đàng, vương quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có quyền công dân trên trời. Để có quyền lợi ấy bạn cần tuân thủ luật pháp và luật lệ của Đức Chúa Trời. Không một ai có thể thông qua cánh cửa Nước Thiên Đàng nếu không bởi thịt và huyết mà Đức Chúa Trời đổ ra để ban sự tha tội cho chúng ta.

 9. Đức Chúa Jesus, là Đức Chúa Trời, đã phán : “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người”
  Thế mà ngày nay, Lễ Trọng Thể Lễ Vượt Qua chứa đựng thịt và huyết báu ấy, đã xuất hiện trở lại, nhưng mấy ai được biết đến lẽ thật quý báu này?
  Xin hãy mở rộng tấm lòng, và đón nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, là Đấng đã hi sinh kể cả mạng sống của Ngài chỉ vì con cái là chúng ta.

 10. Lễ Vượt Qua là toàn bộ tình yêu thương, sự quan tâm và hy sinh mà ĐCT ban cho loài người chúng ta. Xin hãy giữ gìn cách ân huệ và xứng đáng với sự hy sinh ấy.

 11. Chỉ cần ăn bánh uống rượu nho là được đi Thiên đàng thì dễ quá.
  Chắc chắn phải có quá trình gì đó mà Chúa rèn luyện mình nữa chứ

 12. Thật là bất công cho Ngài vì là đấng sống đời đời nhưng phải chịu sự chết để thế mạng cho chúng ta.
  Vì nếu ở thể linh hồn thì Ngài không thể chết, Ngài buộc phải mặc lấy xác thịt và lấy tên là Jesus.
  Cám ơn. Chúng con xin giữa ạ.

 13. Chính Đức Chúa Jêsus đã phán rất muốn giữ Lễ Vượt Qua mà Ngài đã làm chứng thông qua Kinh Thánh. Vậy mà hôm nay chỉ có tại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời đang làm theo điều này, quả thật hãy tìm hiểu kĩ về điều này

 14. Lễ Vượt Qua thật ý nghĩa quá, cảm ơn Hội Thánh đã bày tỏ điều này cho nhiều người được biết. ❤️

 15. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến trái đất này ban cho chúng con Lễ Vượt Qua giao ước mới để chung con đc nhận lãnh quyền công dân trên trời và có cơ hội được trở về. Chúng con cảm tạ Cha Mẹ cho đến đời đời

 16. Nếu không giữ Lễ Vượt Qua là ý muốn và là lời phán của Đức Chúa Trời thì làm sao có thể nói rằng mình là công dân trên trời, là người dân của Đức Chúa Trời được đây. Cảm tạ Cha Mẹ cho chúng con được công nhận và chứng nhận bởi Đức Chúa Trời Cha Mẹ chúng con là công dân trên trời nhờ thông qua thịt và huyết chí thánh của Đức Chúa Trời trong Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới.

 17. Lễ Vượt Qua đường đến sự sống đời đời. Vì yêu thương chúng ta Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua chí thánh để bạn cho chúng ta phương pháp được trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu

 18. Lễ Vượt Qua chứa đựng sự tha tội, lời hứa được bảo vệ vượt qua khỏi mọi tai vạ, lời hứa được ban cho sự sống đời đời. Thật tiết thay cho những ai ko giữ Lễ này. Nếu họ biết mà không nhận là lựa chọn của họ, nhưng vì họ không biết mà không nhận là lỗi của chúng ta-những ng đã hiểu biết ý nghĩa và giữ Lễ Vượt Qua. V nên hãy rao truyền tin tức này đến muôn dân trên toàn thế giới để họ cũng có thể nhận lấy sự sống đời đời ạ

 19. Thật tuyệt vời khi chúng ta là những lời được nghe lời của Đức Chúa Trời và là công dân của Nước Thiên Đàng

 20. ĐỨC CHÚA GIÊSU đã mong mỏi biết bao nhiêu để cùng ăn LỄ VƯỢT QUA cùng với các môn đồ. và Ngài cũng mong mỏi chúng ta cũng dự phần vào LỄ VƯỢT QUA để nhận được sự tha tội mà trở về quê hương Nước thiên đàng. Ngài chết thay cho tội lỗi k thể tha thứ của chúng ta. những ai từ chối Lễ VƯỢT QUA là những người làm tấm lòng của Ngài đau đớn hơn tất cả.

 21. Tôi cứ nghĩ việc giữ lễ Noel là bằng chứng cho thấy người đó là công dân của Đức Chúa Trời. Nhưng giờ tôi hiểu rằng chỉ những người giữ Lễ Vượt Qua mới thật là con cái của Đức Chúa Trời mà thôi.

 22. Lẽ thật Lễ Vượt Qua dù phương pháp giữ Lễ ấy thật đơn giản nhưng ẩn chứa đằng sau là sự hi sinh thầm lặng của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ để khôi phục lại quyền công dân và quốc tịch cho các con cái.

 23. Lời Đức Chúa Trời thật tuyệt vời
  Như ngọn đèn làm sáng ngời thế gian
  Lời ấy thấm đượm vào tâm can
  Ngọt hơn tàng ong quý hơn vàng
  Ta có quốc tịch Nước thiên đàng
  Bởi Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới
  Bánh – Rượu Nho của sự sống đời đời.

 24. lễ vượt qua là lẽ thật thật màu nhiệm, là con đường giúp những tội nhân này được cứu rỗi, trở thành công dân trên NTĐ

 25. Lễ vượt Qua là phương pháp để khôi phục lại quyền công dân của chúng ta đã bị mất ở trên trời do phạm tội trước khi sanh ra ở đời này, nếu ko giữ lễ vượt qua theo sự dạy dỗ của kinh thánh thì chúng ta tuyệt đối ko bao giờ trở về nước thiên đàng được, vì yêu thương chúng ta nên ĐCT đã đổ huyết ra để ban cho chúng ta quyền công dân, chúng ta hãy biết trân trọng và cảm tạ lên ĐCT đời đời.

 26. Giữ LVQ thì DCT mới ban cho quốc tịch Nước Thiên Đàng, quyền công dân Nước Thiên Đàng không phải muốn là có được, vậy mà Cha Mẹ đích thân đổ huyết ban cho chúng con là những con cái sống vào thời đại này. Chúng con chỉ biết dâng cảm tạ rồi lại cảm tạ lên Cha Mẹ – Vua của đại vũ trụ này đã cho phép chúng con được trở về Nước Thiên Đàng một cách nhưng không.

 27. Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất dẫn đến sự tha tội & sự sống đời đời. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban Lễ Vượt Qua vô cùng quý báu cho chúng con bằng sự hi sinh & tình yêu thương vô hạn của Ngài

 28. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban thịt và huyết chí thánh của Ngài cho con thông qua Lễ Vượt Qua để con là con của Cha Mẹ ĐCT quyền năng!

 29. Nhắc đến Nước Thiên Đàng ai cũng ao ước được trở về và đó cũng là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Để ban lại quyền công dân trên trời cho những kẻ đã từng không biết giá trị và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Cha Mẹ đã đến và lập lại Lễ Vượt Qua hầu cho loài người những biết ăn năn và nhận lấy huyết quý báu of Đức Chúa Trời, cho chúng con những kẻ đã từng phản bội được ăn năn trở về. Không giữ Lễ Vượt Qua, không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì không có cách nào được trở về. Trong mọi sự chúng con xin đi theo y muốn của Cha Mẹ và chúng con dâng lời cảm tạ đời đời lên Cha Mẹ Đấng yêu thương của chúng con.

 30. LVQ đc ghi chép rất nhiều trong KT thế nhưng có rất nhiều người k hiểu ra tầm quan trọng để đc sự tha tội và đc trở về NTD

 31. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi sự mầu nhiệm và uy lực của Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời ban cho. Loài người từ trước đến nay, ai ai cũng mong muốn rằng: khi còn sống trên trái đất thì được bình an, hạnh phúc, khi qua đời này rồi thì được an nghỉ nơi Thiên Đàng đẹp đẽ. Dạ! vậy thì xin hãy giữ Lễ Vượt Qua đi ạ!

 32. Không phải Muốn trở về Nước Thiên Đàng là được nhưng phải có sự cho phép của chủ nhân NTĐ là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt đến trái đất ,mở cho chúng ta cánh cửa NTĐ ân điển bởi Lễ Vượt Qua. Hãy đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ Vượt Qua mà có tư cách trở về NTĐ

 33. Không phải tin mà được về Nước Thiên Đàng đâu nhưng chỉ những kẻ LÀM THEO ý muốn ĐCT mà thôi. Ý muốn của ĐCT là giữ Lễ Vượt Qua, hay ý muốn của ĐCT là giữ noel.

 34. Muốn về Nước Thiên Đàng chắc chắn phải trở thành công dân NTĐ, thông qua Lễ Vượt Qua ĐCT lấy chúng ta trở thành con cái của Ngài, CTĐCTCM đã ban Lễ Vượt Qua phương pháp duy nhất để trở về NTĐ

 35. Quốc tịch Nước Thiên Đàng ư, thật tuyệt vời. Lễ Vượt Qua thật sự là ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho để ai giữ gìn thì sẽ được nhận quyền công dân trên trời.

 36. Quả thật phải dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời bao nhiêu cũng không đủ vì ân huệ lớn lao chứa đựng tình yêu thương vô đối này mà Ngài đã hướng về nhân loại
  Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất giúp nhân loại nhận được sự sống đời đời… Ai cũng có sự chuẩn bị cho mình thật chu đáo trước 1 sự kiện quan trọng, vậy có ai suy nghĩ cho linh hồn của mình? Linh hồn có phải đang đau đớn gào thét vì những điều sẽ đến hay không?
  Chúng ta hãy trân trọng, đừng xem thường rượu nho trong Lễ Vượt Qua này !

 37. Bởi lễ vượt qua giao ước mới do DCT ban cho tha tội chết cho tôi và ban cho lời hứa là khôi phục quyền công dân NTD. Người nhận được quyền công dân NTD là người làm theo ý muốn của DCT. Hội thánh của đức chúa trời làm theo ý muôn của đt đang giữ lễ vượt qua, thật cảm tạ CM

 38. Lễ vượt qua là 1 giao ước chứa đựng sự hy sinh quý giá của Đấng Christ dành cho nhân loại

 39. Xin Cha Mẹ ban cho niềm tin vững chắc để rao truyền Lễ Vượt Qua – con đường sự sống.

 40. Amen! Cảm Tạ Cha Mẹ đã mặc xác thịt đến trái đất này để bày tỏ cho chúng con biết về Lễ Vượt Qua và ban cho chúng con quyền công dân Nước Thiên Đàng. Thật đáng là xấu hổ vì tội nhân chúng con đã phạm tội. Nguyện xin Cha Mẹ cho chúng con luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ luôn luôn!

 41. Trọng tâm đức tin của các cơ đốc nhân trên thế giới chẳng phải là Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên tôi nghĩ nếu là lời dạy dỗ của Ngài, nhất định chúng ta phải làm theo. Chỉ khi như thế chúng ta mới có thể đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn. Vì không phải chúng ta nói bản thân mình đã cứu rỗi rồi thì là được, cái đó không có giá trị. Sự cứu rỗi của chúng ta phải do Đức Chúa Trời quyết định mà. Đọc trong Kinh Thánh thì thấy rằng Lễ Vượt Qua đã được lập ra vì sự cứu rỗi của chúng ta nên điều này thật sự là rất quan trọng.

 42. Quyền công dân Nước Thiên Đàng thực sự là phước lành lớn lao. Dù đang mặc áo xác thịt và không có quyền thế gì trên đất này nhưng nếu chúng ta chăm chỉ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời Cha thì Ngài sắm sẵn cho Nước Thiên Đàng vinh hoa và lộng lẫy ấy. Ôi thật ao ước trở về Quê Hương Trên Trời .

 43. ”Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời đang phân biệt dân của Ngài và kẻ không thuộc về Ngài bởi việc họ có gìn giữ lời phán của Ngài hay không. Hãy làm theo lời phán của Đức Chúa Trời và giữ Lễ Vượt Qua để trở thành người dân của Vua Trên Trời.

 44. Vậy tôi phải đi đến đâu mới giữ được Lễ Vượt Qua đã được ghi chép trong Kinh Thánh đây? Chỉ ở đâu có Lễ Vượt Qua thì mới là nơi nên đến có phải không?

 45. Hãy trở nên con cái nhận biết giá trị nước thiên đàng.. tìm kiếm ĐCT chân thật.. giữ LVQ hầu đc trở về quê hương ❤️ Cảm tạ Cha Mẹ đời đời

 46. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An-Xang-Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem vì đã cho chúng con được dự phần vào Lễ Vượt Qua chí thánh này, đã cho chúng con nhận biết được giá trị của Nước Thiên Đàng là thể nào. Chúng con tự hào và thật hạnh phúc khi được trở vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi có Cha Mẹ ngự. Ngài là tình yêu thương và là niềm tự hào của chúng con. Chúng con yêu Cha Mẹ vô cùng.

 47. Dù Kinh Thánh đã ghi chép để lại hàng ngàn năm rõ ràng về Lễ Vượt Qua nhưng ngày nay lại không có nhiều người giữ được lẽ thật sự sống này theo ý muốn của Đức Chúa Trời để vào Nước Thiên Đàng….

 48. Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Cầu xin Cha Mẹ thức tỉnh những linh hồn đang bị dẫn dắt xa Đức Chúa Trời có thể nghe được lời phán của Ngài, có thể giữ lễ vượt qua để trở về quê hương nước thiên đàng

 49. Lễ vượt qua đó là phương pháp mà Đức Chúa Trời ban cho loài người để vượt qua hoạn nạn. Chúa Jesus đã lập giao ước mới lễ vượt qua cho nhân loại được thoát khỏi sự chết, được trở về quê hương nước thiên đàng. Đấng An xang Hồng đã tái lập lại lễ vượt qua đã bị xoá bỏ để mở con đường trở về nước thiên đàng cho chúng ta. Nếu Đấng An xang Hồng không đến thì linh hồn chúng ta sẽ biết về đâu

 50. Nước thiên đàng chỉ dành cho người có tấm lòng yêu thương trọn vẹn và Lễ vượt qua chứa đựng tình yêu thương của Đức chúa trời! Và chỉ khi tấm lòng chúng ta là tấm lòng yêu thương trọn vẹn thì mới có thể sống được ở Nước Thiên Đàng. Vì vậy khi chúng ta dự phần vào Lễ Vượt Qua là chúng ta đang dự phần vào yêu thương của Đức chúa trời ban cho. Như vậy loài người có thể cảm biết được sự yêu thương và biến hóa thì sẽ được trở về Nước thiên đàng vinh hiển! Cảm tạ cha mẹ!

 51. Hiến pháp là nền tảng pháp lý của mọi luật phát. Giống như vậy, Lễ Vượt Qua là nền tảng của luật pháp giao ước mới, tức luật pháp nước thiên đàng.
  Chỉ có công dân của quốc gia mới giữ luật pháp của quốc gia đó. Giống như vậy, chỉ người giữ luật pháp (ba kỳ bảy lễ trọng thể) giao ước mới, trọng tâm là Lễ Vượt Qua mới có quyền công dân nước thiên đàng mà thôi.
  Cảm tạ Đức chúa trời Cha Mẹ đã đến ban lại quyền công dân mà chúng con đã đánh mất bởi tội lỗi của chúng con! Chúng con nguyện xin được giữ luật pháp giao ước mới của Cha Mẹ và trở về quê hương trên trời!

 52. Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Cảm tạ Cha Mẹ đã lựa chọn chúng con từ trước sáng thế và cho chúng con được giữ Lễ Vượt Qua, nhờ đó chúng con mới được nhận quyền công dân và quốc tịch Nước Thiên Đàng.

 53. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ vì Ngài đã đến và cho chúng con được dự phần vào Lễ Vượt Qua quý báu mà Ngài đã dùng cả thân thể để lập ra. Dù rất nhiều người coi thường và xem nhẹ nhưng xin Cha Mẹ cho chúng con sự khôn ngoan để giữ gìn Lễ Vượt Qua cho đến cuối cùng hầu bởi đó chúng con đủ tư cách để trở thành công dân ở vương quốc trên trời của Ngài.

 54. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho anh chị em chúng con lẽ thật màu nhiệm Lễ Vượt Qua giao ước mới để chúng con được cứu rỗi và trở thành công dân Nước Thiên Đàng❤️

 55. Quyền công dân trên trời mà chúng con có được ngày nay được đổi lâý bằng thịt và huyết của CM. Thật cảm tạ CM đã yêu thương linh hồn chúng con và ban cho chúng con lẽ thật Lễ Vượt Qua quý báu này

 56. CTCM.và thật xin lỗi cha mẹ nhiều vì cho đến tận bây giờ con mới hiểu được hi sinh và yêu thương của cha mẹ là thế nào Để ban cho chúng con có cơ hội trở về cha mẹ đã không ngại gì hi sinh tất cả vì chúng con giá mà mọi người đều có cơ hội nghe một lần xem một lần những lời này

 57. Vậy, ai sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng? Điều kiện rất là đơn giản. Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh đang phân biệt người có quyền công dân Nước Thiên Đàng và người không có quyền công dân Nước Thiên Đàng bằng phương pháp rất đơn giản.
  Giăng 8:45-47 “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
  Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cho dù Đức Chúa Trời phán hãy giữ Lễ Vượt Qua, mà lại giữ lễ Nôen, thì có thể lý giải rằng ý đồ của họ là không nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng những người như vậy là những người không thuộc về Đức Chúa Trời.
  CTCM đã cho con có đôi tai nghe được lời của ĐCT và đôi mắt để nhìn thấy thần tánh của Ngài.
  Xin dâng vinh hiển lên CM đời đời!!

 58. CtCM đã ban cho ace lẻ thật sự sống này.. Chúng con đã thật bất hiếu đến nỗi ăn thịt và uống huyết Ngài để đc sứ sống. Nhưng CM lại lấy điều đó là sự mãn nguyện và hạnh phúc cho Ngài. Thật cảm tạ tình yêu thương không biết mệt mỏi của CM gianh cho ace chúng con. Chúng con sẽ luôn sống vì vinh quang của dct Elohim . ctCM

 59. Lễ vượt qua không phải là một lễ mà người ta tùy tiện nghĩ ra, cũng không có bất kì một ai có thể lập ra lễ vượt qua, vì nó không được lập ra một cách dễ dàng. Lễ vượt qua do đích thân DCT lập ra bằng chính thịt và huyết của DCT .VẬy có ai trên thế gian lập ra được? Chính Đấng An Xang hong đã khôi phục lễ vượt qua của DCT đã bị mất ,để chúng ta lại được nhận sự sống đời đời .Suốt 1900 năm họ đọc KInh Thánh đêm ngày mà không biết đến Lễ vượt qua .TẠi sao vậy ? VÌ lễ vượt qua là một trong những sự màu nhiệm đã được DCT giấu kín.Nên chỉ có một mình DCT mới có thể đem bí mật bị giấu kín ra ánh sáng mà thôi .CHÍnh NGài Đấng An Xang HỒng là DCT ,là Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh này .NẤu không tin Đấng An Xang HỒng và không giữ lễ vượt qua thì chẳng thể nào được về Nước Thiên Đàng mà còn nhận hình phạt hồ lửa đời đời .

 60. Cam ta Cha Me da cho phep chung con co quyen cong dan NTD ngay khi o tren dat nay.
  Sion la NTD an hue ma Ngai da di con duong kho nan de lap nen cho chung con.
  Chung con cam ta CM den doi doi

 61. Đây là lẽ thật quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho các con cái của Ngài. Bởi huyết mà ngài đã đổ ra vì con cái mà chúng ta mới được sống . Chúng con ctcm đã ban lễ vượt qua nhờ đó huyết ô uế của chúng con được tinh sạch và được làm con cái của Cha Mẹ

 62. Cảm tạ Cha Mẹ đã cho con có quyền công dân Nước Thiên Đàng bằng cách cho con giữ Lễ Vượt Qua! Yêu Cha Mẹ nhiều!!!

 63. Hi there it’s me, I am also visiting this web page on a regular basis,
  this site is truly pleasant and the visitors
  are actually sharing good thoughts.

Write a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다