Lễ Vượt Qua là điều kiện nhất thiết để nhận lấy quyền công dân Nước Thiên Đàng

Lễ Vượt Qua là điều kiện nhất thiết để nhận lấy quyền công dân Nước Thiên Đàng

Lễ Vượt Qua là ngày giải phóng khỏi tội lỗi. Vì Ngài đã sắm sẵn cho con đường được gọi là Lễ Vượt Qua, thế nên ngày nay chúng ta mới có thể khôi phục được quốc tịch Nước Thiên Đàng.

Lễ Vượt Qua là gì?

Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất để các tội nhân phần linh hồn được nhận sự tha. Theo bộ luật hình sự của Hàn Quốc, khi người mang quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc phạm tội thì người ấy sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật qui định kể từ ngày phạm tội, đôi khi cũng có trường hợp bị tước đoạt quyền lợi và tư cách công dân. Xét về mặt linh hồn thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đã gây ra tội không thể được tha thứ trên Nước Thiên Đàng và bị đuổi xuống trái đất này. Chúng ta đã bị tước đoạt mọi quyền lợi và tư cách của người dân Nước Thiên Đàng và đánh mất quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Tuy nhiên, Đấng Christ đã đích thân đến trái đất này để tha thứ tất thảy tội ác và lỗi lầm của chúng ta bằng cách xẻ thịt và đổ huyết của Ngài cho chúng ta. Thông qua Lễ Vượt Qua, Đấng Christ đã sắm sẵn con đường giải phóng khỏi tội lỗi cho những tội nhân không tránh khỏi cái chết, thế nên ngày nay chúng ta mới hồi phục được quốc tịch Nước Thiên Đàng.

“Huyết Ta vì các ngươi mà đổ ra”

Luca 22:15-20 “Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong… Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho… Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Đức Chúa Trời lập ra Lễ Vượt Qua và phán rằng “Lễ Vượt Qua này là vì các ngươi.” Trong sách Tin Lành khác giải thích rằng “huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mathiơ 26:26-28). Tức là nhờ giữ Lễ Vượt Qua mà được tha tội lỗi đã phạm ở trên trời, đồng thời được nhận quyền công dân trên trời.

Quyền công dân trên trời

Đức Chúa Trời đang làm tỉnh thức chúng ta rằng chỉ người nào có quyền công dân trên trời thì mới có thể được biến hoá ra giống như thân thể vinh hiển của Đấng Christ và được đi vào Nước Thiên Đàng (Philíp 3:17-21). Điều quí báu hơn bất kỳ quyền công dân nào trên thế gian này chính là quyền công dân Nước Thiên Đàng. Trong khi sống ở đời này, chỉ mỗi việc có quyền cư trú ở một quốc gia đặc biệt nào đó đã khiến tất thảy loài người xung quanh phải ghen tị, huống chi chúng ta luôn có quyền công dân Nước Thiên Đàng có quyền thế lớn như thế này, thì chẳng đáng vinh hiển cho chúng ta sao?

Vậy, ai sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng? Điều kiện rất là đơn giản. Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh đang phân biệt người có quyền công dân Nước Thiên Đàng và người không có quyền công dân Nước Thiên Đàng bằng phương pháp rất đơn giản.

Phải nghe lời Đức Chúa Trời thì mới nhận được quyền công dân trên trời

Giăng 8:45-47 “… Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cho dù Đức Chúa Trời phán hãy giữ Lễ Vượt Qua, mà lại giữ lễ Nôen, thì có thể lý giải rằng ý đồ của họ là không nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng những người như vậy là những người không thuộc về Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải trở thành các con cái luôn giữ Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời phán dặn. Có như vậy chúng ta mới được nhận quyền công dân và quốc tịch Nước Thiên Đàng.