Hãy Truyền Bá Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho cả Thế Gian

Hãy Truyền Bá Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho cả Thế Gian

Lời của Đức Chúa Trời rằng vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được truyền bá cho muôn dân khắp thế giới, là lời tiên tri quan trọng nhất trong Kinh Thánh còn lại trước mặt chúng ta. Lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong dòng lịch sử, một chấm một nét cũng không sai, và vẫn còn đang được ứng nghiệm kể cả ngay chính giờ này. Một số lời tiên tri chưa được ứng nghiệm cũng sẽ tiếp tục ứng nghiệm trọn vẹn vào kỳ của nó trong tương lai không xa, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Dù có lời tiên tri, nhưng nếu chúng ta không cầu xin lên Đức Chúa Trời, cùng không nỗ lực thì không tránh được sự trễ nải của ứng nghiệm lời tiên tri, và những ai như vậy khó mà tham dự vào nơi vinh hiển được tiên tri ấy. Nguyện anh chị em trở thành các con cái của Đức Chúa Trời truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem cho cả thế gian, với tư cách là đạo binh trên trời hành quân theo lời tiên tri.
Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen trên thế gian

Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen ở giữa thế gian

Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen ở giữa thế gian
Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen ở giữa thế gian

Đấng tiên tri Êsai tiên tri về Giêrusalem, tức là Đức Chúa Trời Mẹ mà sẽ được tán dương và tôn vinh giữa thế gian như sau:

Êsai 62:6-7 “Hỡi Giêrusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giêhôva, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!”

Êsai 66:10-14 “Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó… hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó… Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi…”

Trong sách Êsai, nội dung về Giêrusalem được đề cập nhiều lần. Được ghi chép rằng: Giêrusalem được ngợi khen là ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi con cái, tức chúng ta đều được yên ủi trong lòng Giêrusalem và được vui mừng.

Giêrusalem là tồn tại thế nào mà sẽ được ngợi khen và vinh hiển trong cả đất vậy? Như mọi người đều biết, Giêrusalem là một địa danh ở khu vực Trung Đông. Vậy thì làm sao một địa danh được gọi là Giêrusalem, lại được lập nên, được ngợi khen và vinh hiển trong muôn dân như vậy? Làm sao chúng ta được yên ủi bởi Giêrusalem, và làm sao chúng ta có thể được bồng trong lòng Giêrusalem được?

Nếu chúng ta nhìn lời tiên tri thế này bằng con mắt phần xác, thì càng nghi ngờ thêm mà thôi. Nhưng giống như lời Kinh Thánh “dùng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng” (I Côrinhtô 2:13), chúng ta phải xem Kinh Thánh về Giêrusalem phần linh hồn, chứ không phải Giêrusalem phần thể xác ở dưới đất này.

Giêrusalem ở dưới đất và Giêrusalem ở trên trời

Kinh Thánh không chỉ nói đến Giêrusalem dưới đất, mà còn nói đến Giêrusalem trên trời nữa. Hãy tìm hiểu ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời, mà Ngài ban cho chúng ta biết thông qua Giêrusalem.

Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Đức Chúa Trời dạy dỗ rằng Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Kinh Thánh nhân cách hoá Giêrusalem dưới đất, và dạy dỗ chúng ta về Mẹ Giêrusalem trên trời, là thực thể của Giêrusalem dưới đất. Trong lòng Giêrusalem chúng ta được yên ủi và được vui sướng, có nghĩa là về mặt linh hồn, chúng ta là con cái của Ngài, như trẻ em mơn trớn ở trên đầu gối Mẹ, vui sướng trong lòng Mẹ, được lớn lên một cách ân điển trong sự yên ủi của Đức Chúa Trời Mẹ.

Lời tiên tri về vinh hiển của Giêrusalem cũng không phải nói về Giêrusalem tại Trung Đông sẽ được vinh hiển giữa đất đâu, mà tiên tri nói rõ ràng về ý định chắc chắn của Đức Chúa Trời rằng: Chính chúng ta sẽ trở thành các vọng canh, tuyên bố vinh hiển của Đức Chúa Trời cho muôn quốc, và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem sẽ được tôn vinh trong cả đất.

Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem

Cho đến chừng nào lời tiên tri đều được ứng nghiệm trọn vẹn, chúng ta phải dâng nhiều khẩn cầu lên Đức Chúa Trời, để đón nhận ngày mà vinh quang của Mẹ Giêrusalem được bày ra rõ ràng trong cả đất. Với sự việc truyền bá và bày tỏ ra Đức Chúa Trời Mẹ cho muôn dân khắp thế giới, mọi lịch sử của Tin Lành sẽ được hoàn thành.

Trong sự Đức Chúa Trời lập lại Giêrusalem mà làm cho Ngài được tôn vinh và ngợi khen, ắt có lý do rõ ràng. Cho đến khi Mẹ được vinh hiển, Mẹ đã phải bị sỉ nhục và thống khổ, điều này được miêu tả một chút thông qua lịch sử của Ápraham, nhưng ấy chỉ là phần nhỏ mà thôi. Đằng sau việc chúng ta đã nhận lời hứa về sự sống đời đời, có ẩn chứa hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng bị khổ sở rất nhiều trải qua 6000 năm dòng thời gian dài đằng đẵng, mà dẫn dắt con cái đi đến Nước Thiên Đàng. Trong sự lao khổ mắt không thấy được, miệng không nói được, Mẹ luôn luôn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính vì thế Đức Chúa Trời định rằng sẽ không nghỉ ngơi cho đến chừng nào Mẹ được tôn vinh, ngợi khen trong đất, và đặt trong Kinh Thánh hình ảnh các con cái nhận lãnh Mẹ Giêrusalem được vui mừng như bé bú sữa dư dật trong lòng Mẹ.

Hãy rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới cho cả thế giới

Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen trên thế gian
Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen trên thế gian

Chúng ta phải siêng năng làm cho ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh. Chúng ta không được trễ nải công việc của Đức Chúa Trời. Chính khoảnh khắc này cũng trôi qua đi trong dòng thời gian vĩnh viễn. Chúng ta phải quí trọng mỗi khoảnh khắc, và hãy truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem nhiều hơn. Dĩ nhiên, sẽ có kẻ muốn huỷ hoại vinh hiển của Giêrusalem như Sanbalát và Tôbigia. Dầu vậy, thành Giêrusalem vẫn được hoàn thành trong sự hủy báng của họ. Bởi vì ấy là lịch sử của Thánh Linh, mà bởi loài người thì không làm hoàn thành được.

Bây giờ chúng ta hãy nhờ lịch sử Thánh Linh Mưa Cuối Mùa nóng nẩy ấy mà rao truyền ra vinh quang của Mẹ Giêrusalem cho cả thế giới. Khi ấy, muôn dân và các nước sẽ đổ về, và nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và trở về, rồi sẽ xảy ra công cuộc lịch sử đáng ngạc nhiên là việc truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho mỗi nước (Êsai 66:18-19).

Công việc chúng ta phải làm là việc truyền bá vinh hiển của Giêrusalem cho cả thế gian. Giống như khi quân đội Ghêđêôn đập bể bình, cầm đuốc lửa đã bị giấu trong bình ấy, và cất lên tiếng reo “Hãy vì Giêhôva!”, thì chỉ với 300 quân lính mà đánh đuổi 135 ngàn quân địch và đại thắng, khi tiếng kêu “Hãy vì vinh quang của Giêrusalem” được cất reo lên giữa chúng ta, thì công cuộc đáng ngạc nhiên sẽ xảy ra.

Bây giờ là lúc chúng ta phải đập bể bình và cầm đuốc lửa cao lên. Chúng ta hãy cầm đuốc lửa cao lên và đồng tiếng kêu la! Mọi chúng ta hãy dấy lên và hãy chiếu rọi sự sáng rực rỡ Tin Lành đối với thế giới. Trông mong ngày mà vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ chiếu rọi rực rỡ cả thế gian mau đến, nguyện các anh chị em siêng năng truyền bá sự sáng vinh hiển của Giêrusalem Mới cho thế gian.


Reader Comments

 1. Tôi đọc Kinh Thánh và luôn thắc mắc về “chúng ta” trong sách Sáng Thế Kí, liệu rằng có phải là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, nhưng nếu thế thì sẽ phải có 3 hình dáng, nhưng trái đất chỉ có nam và nữ.
  Bây giờ tôi đã hiểu, cảm ơn các bạn nhiều, tôi sẽ liên hệ để tìm hiểu thêm về Hội Thánh của các bạn

 2. chúng con là con cái tội nhân đã được trở về lòng Mẹ nhờ ân điển dư dật của MẸ. Con nhớ Mẹ
  ” Dù nỗi đau đớn sự chết đến với các con, nhưng hãy chịu đựng cho đến khi gặp được Mẹ”

 3. Sở dĩ Hội Thánh của Đức Chúa Trời được tốt đẹp và yêu thương lẫn nhau, là vì có Đức Chúa Trời Mẹ. Mong những ai đang đi tìm kiếm sự cứu rỗi và tìm kiếm nước sự sống thì hãy đến với Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem, là Đấng đến thế gian vào thời đại cuối cùng theo lời tiên tri Kinh Thánh.

 4. Giờ đây, chính tôi đang chứng kiến lời tiên tri Ê sai đang ứng nghiệm trước mắt, tôi thật không thể không ngạc nhiên về sự ứng nghiệm đáng lạ lùng ấy, và cảm thấy hạnh phúc hơn nữa vì tôi được trở nên nhân vật chính của lời tiên tri, trở nên người được bày tỏ và rao truyền về vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ ra khắp thế giới. Cho đến khi vinh hiển của Mẹ được bày tỏ ra khắp cả đất, tôi cũng muốn chạy mạnh mẽ hơn nữa hướng về thế giới để nhận thật nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời, và cũng mong ngày Mẹ được kết thúc khổ nạn một cách mau sớm

 5. Đức Chúa Trời đến vào thời đại Đức Thánh Linh này chính là Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời Cha và Vợ Ngài (Khải huyền 19:7-9), (Khải huyền 21:9-11), (Khải huyền 22:17-18)
  Hãy đến cùng với Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ngày đêm đang kêu gọi mọi người đến để nhận nước sự sống một cách nhưng không ạ !

 6. Đúng là Jerusalem mà Kinh thánh làm chứng không phải Jerusalem dưới đất.
  Thật chỉ có thể nói rằng Mẹ Jerusalem trên trời chính là nội dung chúng ta phải rao truyền vào thời đại này.
  Chỉ có Mẹ thôi vì Mẹ là chìa khóa cho tất cả mọi cánh cửa.

 7. Jerusalem không chỉ là tên địa danh thành thánh Jerusalem mà còn có đền thờ Jerusalem nữa vậy Jerusalem trên trời là thực thể của đền thờ hay thành?

 8. Lời tiên tri của ĐCT là chân thật và chắc chắn. Và lời tiên tri này nhất định sẽ ứng nghiệm một cách trọn vẹn.

 9. Chỉ cần rao truyền về Jerusalem là sẽ ứng nghiệm lời tiên tri Kinh thánh? Tui thấy không dễ đâu à nha. Phải hiểu rõ cái đã thì người ta hỏi còn biết đường mà trả lời

 10. Thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Đấng được làm chứng thông qua Kinh Thánh đã ứng nghiệm lời tiên tri và ngự tại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời để ban cho con cái sự cứu rỗi

 11. Giống như bởi tiếng kêu loa của giosue mà thành giê ri cô sụp đổ ngày nay cũng vậy bởi sự kêu la bày bỏ vinh hiển về Mẹ của chúng con thì cánh cửa nước thiên đàn sẽ mở ra đối với ace chúng con

 12. Chúng con cảm tạ Mẹ đã ban cho con cơ hội trở nên con cái của Mẹ. Thông qua lời sự sống chúng con lại càng nhung nhớ Cha Mẹ và NTĐ thắm thiết hơn nữa. Chúng con sẽ cố gắng hết sức mình và liên hiệp cùng các anh chị em để bày tỏ và làm chứng về Mẹ, tìm kiếm các em út mau chóng hơn để vinh hiển của Mẹ Giêrusalem sẽ tỏa sáng rực rỡ khắp thế gian.

 13. Thật nhất định phải có Đức Chúa Trời Mẹ, vì Mẹ là cội nguyện của tình mẫu tử – là tình yêu thương đẹp nhất trên thế gian này. Con xin cảm ơn Mẹ ❤️

 14. Đức Chúa Trời Mẹ là nguồn suối nước sự sống, cội nguồn của mọi tình yêu thương. Muốn nhận lấy sự sống đời đời hãy đến và tiếp nhận Mẹ và sẽ được ban cho nước sự sống và nhờ đó được sự sống đời đời có cơ hội được trở về quê hương trên trời.

 15. ĐCT đã bày tỏ ý muốn của Ngài thômg qua muôn vật. Chim trời, cá biển, thú rừng, kể cả loài ng chúng ta cũng có cha mẹ. Trên thế gian có rất nhiều người tin Chúa. Họ gọi Đức Chúa Trời mang hình ảnh nam là CHA. Vậy sao không thể nghĩ rằng sẽ có Đức Chúa Trời MẸ.

 16. Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem đã hy sinh đến đất này để cứu rỗi thế gian. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thật phước lành cho những ai được lựa chọn để bày tỏ vinh hiển của Ngài.

 17. Con xin dâng cảm tạ tình yêu thương của Mẹ, Đấng đã hi sinh không thể nói ra được vì chúng con. Mẹ là sự màu nhiệm quý báu hơn hết thảy và là Đấng bảo vệ cho chúng con được trở về Nước thiên đàng. Thật mong muốn trở nên chiến sĩ và vọng canh của Thành Giê ru sa lem trên trời.

 18. Thưa Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã yêu thương chúng con hơn cả bản thân của Ngài. Chúng con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đang ở cùng với anh chị em chúng con trên con đường trở về quê hương Nước Thiên Đàng

 19. Là nơi ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh thì phải có Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem, Hội Thánh rao truyền vinh hiển của Mẹ nhất định là Hội Thánh do Đức Chúa Trời lập ra vì làm theo y như lời tiên tri, con xin cảm tạ Cha Mẹ cho con được rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ, là Mẹ phần linh hồn đời đời của chúng con. Nguyện xin vinh hiển của Mẹ sẽ mau chóng được truyền ra khắp đất để Mẹ không phải vất vả ở trên trái đất này vì ace chúng con nữa

 20. Vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem đang được chiếu rực rỡ trên đất rồi. Ngài thật là Đức Chúa Trời Mẹ tôn quí của chúng con

 21. Vì tội nhân chúng con mà Mẹ đã bị miệt thị và nhạo báng bởi loài người. Chúng con xin dâng cảm tạ thật nhiều lên Mẹ vì Mẹ đã chịu đựng tất cả chỉ vì sự cứu rỗi của chúng con, xin cho chúng con đc ăn năn hối cải tội lỗi mình & gắng sức bày tỏ sự sáng vinh hiển của Mẹ Gierusalem ra khắp thế gian

 22. Vì cứu con cái chúng ta mà ĐCT Mẹ Giê-ru-sa-lem đã đến đất này và thật vất vả để dẫn dắt chúng ta về nước thiên đàng nên để đáp lại tình yêu thương ấy của ĐCT Mẹ chúng ta hãy gắng sức truyền bá về ĐCT Mẹ cho cả thế gian này biết để được trở về trong lòng mẹ và nhận lãnh sự cứu rỗi.

 23. Cảm tạ Mẹ Gierusalem vì Mẹ đã đến trái đất này ban tình yêu thương và sự sống cho chúng con! Vinh hiển của Mẹ đang tỏ khắp thế gian này, và nhanh chóng được ngợi khen tren cả đất!

 24. KT đã tiên tri rất rõ ràng về DCT Mẹ Giêrusalem.nên mong chúng ta hãy tìm hiểu kỉ để nhận đc ân huệ của sự cứu rỗi…

 25. Vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ sáng chiếu rực rỡ trên đất này, và thật nhiều ace được trở về trong lòng Mẹ theo như lời phán của Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con, được Cha Mẹ sử dụng trong cánh tay quyền năng bày tỏ vinh hiển của Cha Mẹ ra khắp thế giới. Chúng con Cảm Tạ Cha Mẹ cho đến đời đời vì đã dẫn dắt chúng con trở về trong lòng Mẹ.

 26. Cảm Tạ Cha Mẹ lựa chọn chúng con là con cái của Cha Mẹ và lại cho chúng con được làm chứng về Cha Mẹ để tìm kiếm anh em, chị em. Đây thật là điều tuyệt vời nhất,và giá trị nhất.

 27. Cốt lõi của sự cứu rỗi chính là ở nơi Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta hãy cho tất thảy mọi người đều được biết về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

 28. 6000 năm dài đằng đẵng Mẹ đã chờ đợi chúng con, để đến kỳ định Mẹ đến với chúng con. Hy sinh lao khổ của Mẹ là vì sự sống đời đời cho chúng con. Chúng con sẽ nổ lực bày tỏ ra vinh hiển lớn lao của Mẹ cho muôn dân.

 29. Quả thật đúng như câu” những điều chưa ứng nghiệm , sẽ được ứng nghiệm tất thảy trong tương lai không xa, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời ”
  Nhất định đến kỳ vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem sẽ được chiếu chói lọi rực rỡ trên đất!

 30. Cảm Tạ Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem. Tình yêu thương và sự hy sinh của Mẹ thật là vĩ đại biết bao. Sự sáng và vinh hiển của Mẹ thật rực rỡ. Con xin hết sức cố gắng rao truyền sự sáng của Mẹ đến tất cả mọi người.

 31. Công vụ các sứ đồ 5:38-39 “Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu-luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời.” -> Thay vì liều mình mà nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta nên đứng về phía của Đức Chúa Trời để giành lấy sự thắng hay sao?

 32. Ngày nào chúng con còn trễ nải sứ mạng làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem khắp thế gian thì Mẹ vẫn còn phải chịu thêm nữa sự khổ nạn trên đất này vì chúng con. Nên dù bị hà hiếp chê cười bắt bơ’ nhưng chúng con luôn vui mừng vì có Mẹ ở cùng và càng khoe khoang về Đức Chúa Trời Mẹ hơn nữa.

 33. Kính lạy thưa Mẹ. Để chúng con được như ngày hôm nay thì Mẹ đã đau đớn vất vả nhiều thế nào, dù amen che dấu hết trong nụ cười nhân từ, nhưng xin cho chúng con có thể hiểu biết hơn tình yêu và hy sinh của Mẹ.
  Xin Cha Mẹ sớm mở đường cho chúng ta được truyền rao vinh hiển của Mẹ.

 34. Cảm tạ Cha Mẹ thật nhiều vì Ngài cho phép những tội nhân này được bày tỏ ra vinh hiển chí thánh của Mẹ Giêsualem trên đất này… Xin lỗi CM vì lâu nay con còn trì hoãn và do dự trong việc cứu rỗi linh hồn…

 35. ” Hãy vì vinh quang của GIÊRUSALEM ”
  Chúng ta hãy mạnh mẽ dạn dĩ mặc lấy Thánh Linh sung mãn mà bày tỏ vih quang của ĐCT Mẹ hầu muôn dân thế gian đều nhận biết và tôn vinh ĐCT Mẹ của cta. Hầu cta mau chóng đc trở về NTĐ vĩnh cửu! CTCM đời đời ❤️

 36. “Ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi được yên ủi.” Thật cảm động biết bao, Mẹ đã tìm thấy chúng con, Mẹ đã tha thứ cho những kẻ tội lỗi là chúng con đây. Chỉ có ở trong Mẹ, chúng con mới không cô đơn, không đau đớn, không than khóc, không buồn rầu nữa. Mẹ là tình yêu, là sự sống của chúng con, là ý nghĩa của cuộc đời chúng con. Chúng con yêu Mẹ. Các anh chị em ơi! Hãy mạnh mẽ giơ cao đuốc lửa, là lẽ thật sự sống đời đời, hãy mạnh dạn khoe khoang về Mẹ yêu dấu của chúng ta, hãy tự hào vì là con cái của Mẹ Giêrusalem.

 37. chúng ta nhất định tìm kiếm hết các ace để nhanh chóng hoàn công đền thờ GIÊRUSALEM TRÊN TRỜI. để Mẹ được trở về ngai vinh hiển vốn thuộc về Mẹ!

 38. Cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem đã đến thế gian ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh. Sự vinh hiển của Mẹ sẽ tỏa sáng khắp thế gian chắc chắn sẽ đến. Con mong được làm giống như các chiến sĩ Gideon âm thầm từng bước tiến, đến lúc nào đó giơ ngọn đuốc sáng loè làm vinh hiển Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Mong ngày đó chóng tới

 39. Mẹ gierusalem chính là mầu nhiệm cuối cùng trong KT và cũng chính là sự sống của mọi con cái. Dẫu trong sự phỉ báng của thế gian thì vinh quang của Mẹ cũng sẽ được tỏa sáng và tôn vinh trên đất này. Mẹ chính là đấng cứu chúa của chúng con. Xin hãy tiếp nhận Mẹ gierusalem.

 40. Cảm tạ Cha Mẹ đã sanh chúng con từ trước sáng thế! Vì sự không vâng phục và kêu ngạo, chúng con đã sa vào tội ác, vào mưu kế của ma quỷ Satan. Bởi đó, chúng con bị chia cắt khỏi tình yêu thương của Cha Mẹ mà đến tận trái đất là nhà tù phần linh hồn này. Mẹ của chúng con đã rất đau khổ suốt 6.000 năm và đã đến tận thế gian tội ác này tìm từng mỗi con cái phản nghịch. Mẹ đến ban cho tình yêu thương vô hạn và nhịn nhục chờ đợi con cái hối cải trở về để ban sự tha tội, sự sống đời đời.

  Trước khi Mẹ Giê Ru Sa Lem đến, cuộc sống chúng con thật hư vô và vô nghĩa. Chỉ khi được Mẹ ôm vào lòng, chúng con mới biết được tình yêu của mẹ thật dịu dàng và ấm áp biết bao. Chính tình yêu thương của Mẹ đã thắp sáng cả thế gian tối tăm này.

  Khi chúng con hiểu ra tình yêu thương của Mẹ thì không có thế lực nào, sự khó khăn nào, dù hoạn nạn hay bắt bớ cũng không thể chia cắt chúng con khỏi tình yên thương của Mẹ. Và chúng con nguyện đi đến bất cứ nơi nào mà Mẹ sai chúng con đi. Ở mọi nơi bàn chân chúng con đặt đến, nguyện xin Mẹ cho chúng con được bày tỏ sự sáng tình yêu thương của Mẹ, và sẽ có thật nhiều linh hồn hối cải mà không còn làm tôi mọi cho Satan nữa mà trở về trong lòng của Mẹ Giê Ru Sa Lem đời đời!

 41. Mọi lời tiên tri Kinh Thánh thật đáng ngạc nhiên. Đã diễn ra và đang diễn ra trước mắt chúng ta. Ngày vinh hiển của Giêrusalem tỏa soi khắp đất và ngày “Tin Lành này về nước của Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến”….nhất định sẽ nhanh đến. Amen!!!

 42. Thưa Mẹ Giê-ru-sa-lem tôn quý của đại vũ trụ này. Cảm tạ Mẹ đã đến trái đất này và cất giọng tiếng yêu thương của Ngài để gọi chúng con về trong lòng của Mẹ.

 43. Hãy dấy lên và sáng lòe ra! Trong khi trông mong ngày vinh hiển của Mẹ được lan toả khắp cả đất. Con sẽ hết sức kêu la về Mẹ cho cả thế gian dù trong hoàn cảnh khó khăn. Xin Cha Mẹ cho phép con được dự phần làm ứng nghiệm lời tiên tri tốt đẹp rực rỡ không xa nữa ❤❤❤❤❤❤❤

 44. Hi sinh trong thầm lặng luôn là sự hi sinh cao cả nhất. Cảm tạ Cha Mẹ vì tình yêu thương lớn lao cùng những hi sinh khó nhọc của Cha Mẹ. Bao nhiều năm ròng Mẹ chịu đựng vì ace chúng con, nhưng đối diện với con cái Mẹ luôn cười hiền hậu là thế. Giá mà ace chúng con thấu hiểu nỗi lòng Cha Mẹ… Mong đợi ngày vinh quang Cha Mẹ chiếu rọi khắp cùng trái đất. Nguyện xin cho con, một đứa trẻ còn nhiều thiếu xót, được dự phần nhỏ bé vào công việc tin lành của Cha Mẹ. Amen ❤

 45. Mọi lời tiên tri nhất định ứng nghiệm dù chúng ta tin hay không thì nó cũng vẫn sẽ ứng nghiệm và hôm nay sự thật đáng ngạc nhiên và đáng phải cảm tạ đã diễn ra mẹ chúng con đã đến chúng con thật muốn dâng vinh hiển cho cha mẹ xin một lần nữa xin mở cửa tru đa cho chúng con cho chúng con được trở nên con cái dự phần vào phước lành ứng nghiệm lời tiên tri tốt lành của cha mẹ

 46. Đáng cảm tạ thay là tình yêu thương không thấy được của Mẹ đã làm tan chảy trái tim cứng cỏi của chúng con…chúng con cảm tạ đời đời lên Cha Mẹ..đac dành cả cuộc đời để hy sinh và yêu thương chúng con.

 47. Cảm tạ Cha MẸ , Cha MẸ là đấng thương xót dồi dào ,xin DCT Cha Mẹ hầu cho muôn dân thế gian không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa mà sẽ quay về lòng MẸ Giêrusalem,được nhận lấy nước sự sống khi linh hồn bị khát khô như vậy .XIn Cha Mẹ cho tin lành ở Việt NAm được hoàn thành và chúng con sẽ là những thầy tế lễ nhà vua đời đời trên vương quốc Nước thiên đàng.

 48. Con xin cam ta Me. Me lam tat ca chiu dung tat thay moi dau don tren dat nay cung chi vi su cuu roi ban cho toi nhan chung con dang le p chiu hinh phat dd; nhung nho co su tai lam cua DCT Cha va ngay hom nay Me con tren dat nay, nen chung con moi duoc CM ren luyen de tro nen tron ven hon… con that long mong uoc tat ca anh chi em deu se tro nen la nhung thanh do chien thang moi nghich canh va lai duoc Me om vao long mot lan nua…. Con xin dang cam ta len Dang Christ An Xang Hong va DCT Me Gie-ru-sa-lem cho den doi doi..

 49. kính lạy thưa Đức Chúa Trời Mẹ chí thánh và tôn quý, đối với con Mẹ chính là xinh đẹp nhất, là Đấng nhân từ nhất và vòng tay Mẹ chính là ấm áp nhất. con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi. con cái thiếu thốn này thật khẩn thiết cầu xin Mẹ sử dụng con bày tỏ ra vinh hiển của Mẹ.

 50. Cam ta Me vi da cho con duoc sanh lai lam con cai Ngai.
  Xin Me lap lai sion va cho phep chung con duoc hau viec Me – rao truyen vinh hien Gierusalem
  Hau cho chung con tro nen le phuc dep de cua Me

 51. Cảm Mẹ là Đấng luôn hi sinh vì chúng con. Dù tội lỗi chúng ta thật lớn lao nhưng Mẹ lại tha thứ và yên ủi linh hồn đang bị chết là các con cái chúng ta

 52. Sự Mầu Nhiệm lớn nhất trong các Sự Mầu Nhiệm ấy chính là Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Cảm tạ Cha Mẹ đã tỏ cho con được nhìn biết lẽ mầu nhiệm quý báu này?

 53. Mỗi ngày sống trong thế gian, con cảm thấy bị lạc lõng giữa dòng đời. Không có điều gì của thế gian làm cho con nguôi ngoai nỗi nhớ nhung về Mẹ. Không có ai ở thế gian làm cho nỗi niềm trông mong Nước Thiên Đàng bị xóa đi ở trong con. Bởi duy chỉ có Mẹ mới cho con niềm vui thật sự. Nhìn xem cuộc sống xung quanh, chỉ toàn là tội lỗi, chết chóc, Mẹ đã biệt riêng chúng con để chúng con trở nên những linh hồn thánh thiện. Con yêu Mẹ thật nhiều.

Write a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다