Hãy Truyền Bá Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho cả Thế Gian

Hãy Truyền Bá Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho cả Thế Gian

Lời của Đức Chúa Trời rằng vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được truyền bá cho muôn dân khắp thế giới, là lời tiên tri quan trọng nhất trong Kinh Thánh còn lại trước mặt chúng ta. Lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong dòng lịch sử, một chấm một nét cũng không sai, và vẫn còn đang được ứng nghiệm kể cả ngay chính giờ này. Một số lời tiên tri chưa được ứng nghiệm cũng sẽ tiếp tục ứng nghiệm trọn vẹn vào kỳ của nó trong tương lai không xa, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Dù có lời tiên tri, nhưng nếu chúng ta không cầu xin lên Đức Chúa Trời, cùng không nỗ lực thì không tránh được sự trễ nải của ứng nghiệm lời tiên tri, và những ai như vậy khó mà tham dự vào nơi vinh hiển được tiên tri ấy. Nguyện anh chị em trở thành các con cái của Đức Chúa Trời truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem cho cả thế gian, với tư cách là đạo binh trên trời hành quân theo lời tiên tri.
Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen trên thế gian

Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen ở giữa thế gian

Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen ở giữa thế gian
Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen ở giữa thế gian

Đấng tiên tri Êsai tiên tri về Giêrusalem, tức là Đức Chúa Trời Mẹ mà sẽ được tán dương và tôn vinh giữa thế gian như sau:

Êsai 62:6-7 “Hỡi Giêrusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giêhôva, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!”

Êsai 66:10-14 “Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó… hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó… Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi…”

Trong sách Êsai, nội dung về Giêrusalem được đề cập nhiều lần. Được ghi chép rằng: Giêrusalem được ngợi khen là ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi con cái, tức chúng ta đều được yên ủi trong lòng Giêrusalem và được vui mừng.

Giêrusalem là tồn tại thế nào mà sẽ được ngợi khen và vinh hiển trong cả đất vậy? Như mọi người đều biết, Giêrusalem là một địa danh ở khu vực Trung Đông. Vậy thì làm sao một địa danh được gọi là Giêrusalem, lại được lập nên, được ngợi khen và vinh hiển trong muôn dân như vậy? Làm sao chúng ta được yên ủi bởi Giêrusalem, và làm sao chúng ta có thể được bồng trong lòng Giêrusalem được?

Nếu chúng ta nhìn lời tiên tri thế này bằng con mắt phần xác, thì càng nghi ngờ thêm mà thôi. Nhưng giống như lời Kinh Thánh “dùng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng” (I Côrinhtô 2:13), chúng ta phải xem Kinh Thánh về Giêrusalem phần linh hồn, chứ không phải Giêrusalem phần thể xác ở dưới đất này.

Giêrusalem ở dưới đất và Giêrusalem ở trên trời

Kinh Thánh không chỉ nói đến Giêrusalem dưới đất, mà còn nói đến Giêrusalem trên trời nữa. Hãy tìm hiểu ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời, mà Ngài ban cho chúng ta biết thông qua Giêrusalem.

Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Đức Chúa Trời dạy dỗ rằng Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Kinh Thánh nhân cách hoá Giêrusalem dưới đất, và dạy dỗ chúng ta về Mẹ Giêrusalem trên trời, là thực thể của Giêrusalem dưới đất. Trong lòng Giêrusalem chúng ta được yên ủi và được vui sướng, có nghĩa là về mặt linh hồn, chúng ta là con cái của Ngài, như trẻ em mơn trớn ở trên đầu gối Mẹ, vui sướng trong lòng Mẹ, được lớn lên một cách ân điển trong sự yên ủi của Đức Chúa Trời Mẹ.

Lời tiên tri về vinh hiển của Giêrusalem cũng không phải nói về Giêrusalem tại Trung Đông sẽ được vinh hiển giữa đất đâu, mà tiên tri nói rõ ràng về ý định chắc chắn của Đức Chúa Trời rằng: Chính chúng ta sẽ trở thành các vọng canh, tuyên bố vinh hiển của Đức Chúa Trời cho muôn quốc, và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem sẽ được tôn vinh trong cả đất.

Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem

Cho đến chừng nào lời tiên tri đều được ứng nghiệm trọn vẹn, chúng ta phải dâng nhiều khẩn cầu lên Đức Chúa Trời, để đón nhận ngày mà vinh quang của Mẹ Giêrusalem được bày ra rõ ràng trong cả đất. Với sự việc truyền bá và bày tỏ ra Đức Chúa Trời Mẹ cho muôn dân khắp thế giới, mọi lịch sử của Tin Lành sẽ được hoàn thành.

Trong sự Đức Chúa Trời lập lại Giêrusalem mà làm cho Ngài được tôn vinh và ngợi khen, ắt có lý do rõ ràng. Cho đến khi Mẹ được vinh hiển, Mẹ đã phải bị sỉ nhục và thống khổ, điều này được miêu tả một chút thông qua lịch sử của Ápraham, nhưng ấy chỉ là phần nhỏ mà thôi. Đằng sau việc chúng ta đã nhận lời hứa về sự sống đời đời, có ẩn chứa hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng bị khổ sở rất nhiều trải qua 6000 năm dòng thời gian dài đằng đẵng, mà dẫn dắt con cái đi đến Nước Thiên Đàng. Trong sự lao khổ mắt không thấy được, miệng không nói được, Mẹ luôn luôn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính vì thế Đức Chúa Trời định rằng sẽ không nghỉ ngơi cho đến chừng nào Mẹ được tôn vinh, ngợi khen trong đất, và đặt trong Kinh Thánh hình ảnh các con cái nhận lãnh Mẹ Giêrusalem được vui mừng như bé bú sữa dư dật trong lòng Mẹ.

Hãy rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới cho cả thế giới

Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen trên thế gian
Giêrusalem, Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được ngợi khen trên thế gian

Chúng ta phải siêng năng làm cho ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh. Chúng ta không được trễ nải công việc của Đức Chúa Trời. Chính khoảnh khắc này cũng trôi qua đi trong dòng thời gian vĩnh viễn. Chúng ta phải quí trọng mỗi khoảnh khắc, và hãy truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem nhiều hơn. Dĩ nhiên, sẽ có kẻ muốn huỷ hoại vinh hiển của Giêrusalem như Sanbalát và Tôbigia. Dầu vậy, thành Giêrusalem vẫn được hoàn thành trong sự hủy báng của họ. Bởi vì ấy là lịch sử của Thánh Linh, mà bởi loài người thì không làm hoàn thành được.

Bây giờ chúng ta hãy nhờ lịch sử Thánh Linh Mưa Cuối Mùa nóng nẩy ấy mà rao truyền ra vinh quang của Mẹ Giêrusalem cho cả thế giới. Khi ấy, muôn dân và các nước sẽ đổ về, và nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và trở về, rồi sẽ xảy ra công cuộc lịch sử đáng ngạc nhiên là việc truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho mỗi nước (Êsai 66:18-19).

Công việc chúng ta phải làm là việc truyền bá vinh hiển của Giêrusalem cho cả thế gian. Giống như khi quân đội Ghêđêôn đập bể bình, cầm đuốc lửa đã bị giấu trong bình ấy, và cất lên tiếng reo “Hãy vì Giêhôva!”, thì chỉ với 300 quân lính mà đánh đuổi 135 ngàn quân địch và đại thắng, khi tiếng kêu “Hãy vì vinh quang của Giêrusalem” được cất reo lên giữa chúng ta, thì công cuộc đáng ngạc nhiên sẽ xảy ra.

Bây giờ là lúc chúng ta phải đập bể bình và cầm đuốc lửa cao lên. Chúng ta hãy cầm đuốc lửa cao lên và đồng tiếng kêu la! Mọi chúng ta hãy dấy lên và hãy chiếu rọi sự sáng rực rỡ Tin Lành đối với thế giới. Trông mong ngày mà vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ chiếu rọi rực rỡ cả thế gian mau đến, nguyện các anh chị em siêng năng truyền bá sự sáng vinh hiển của Giêrusalem Mới cho thế gian.