Video giới thiệu

Video giới thiệu

Xem thêm

Việt nam Trang web chính thức

Việt nam Trang web chính thức

Xem thêm

Giảng đạo

Giảng đạo

Xem thêm

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới

Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới.  Đấng Cứu Chúa theo mỗi thời đại và Tên Mới. Mục đích của sinh hoạt tín ngưỡng? I Phierơ 1:8-9 “Nhận được phần thưởng về đức tin anh em,là sự cứu rỗi linh hồn mình.” Hãy dò xem công cuộc cứu chuộc 6000 năm của Đức Chúa…Read More

Lễ Vượt Qua là điều kiện nhất thiết để nhận lấy quyền công dân Nước Thiên Đàng

Lễ Vượt Qua là ngày giải phóng khỏi tội lỗi. Vì Ngài đã sắm sẵn cho con đường được gọi là Lễ Vượt Qua, thế nên ngày nay chúng ta mới có thể khôi phục được quốc tịch Nước Thiên Đàng. Lễ Vượt Qua là gì? Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất để…Read More

Hãy Truyền Bá Vinh Hiển của Đức Chúa Trời Mẹ cho cả Thế Gian

Lời của Đức Chúa Trời rằng vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được truyền bá cho muôn dân khắp thế giới, là lời tiên tri quan trọng nhất trong Kinh Thánh còn lại trước mặt chúng ta. Lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong dòng lịch sử,…Read More

Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Ngày ghi khắc lại ân huệ chuộc tội

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được dâng lên vào ngày 4 tháng 4 (ngày 15 tháng…Read More

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhật Bản thăm viếng an ủi viện dưỡng lão Serabi Ikegami

Khoảng 50 thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời phụng sự bằng tấm lòng hầu việc cha mẹ Ngày 24 tháng 12, khoảng 50 thánh đồ Hội Thánh Tokyo và Hội Thánh Saitama Nhật Bản đã thăm viếng viện dưỡng lão Serabi Ikegami. Viện dưỡng lão Serabi Ikegami là nơi 19 người cao tuổi…Read More